PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, Praha 10
Sídlo: UK - 3.LF, II. interní klinika
Telefon: 26716 2619, 26710 2620
Fax:
E-Mail: michal.andel@lf3.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1485372366572524
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK