PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Adresa: Viničná 1594/7, Praha 2
Sídlo: Katedra zoologie, PřF UK
Telefon: 221 951 846
Fax:
E-Mail: frynta@centrum.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=755685
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK