PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Adresa: Viničná 7, Praha 2
Sídlo: PřF UK, Katedra antropologie a genetiky člověka
Telefon:
Fax:
E-Mail: sladekv1@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=943016
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK