PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Adresa: nám. J. Palacha 2, Praha 1
Sídlo: Ústav světových dějin FF UK v Praze
Telefon:
Fax:
E-Mail: luda.klusakova@ff.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909765
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK