PředmětyPředměty(verze: 849)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Adresa: Viničná 7, Praha 2
Sídlo: Katedra parazitologie PřF UK
Telefon: 221951816
Fax: 224919704
E-Mail: martin.kasny@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=790051
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra parazitologie (31-161)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK