PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: Neurologická klinika UK 1. LF VFN
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1956526616869426
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
: 224965512
: david.kemlink@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK