PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1265446317747280
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
: 224969280
: ivan.raska2@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK