PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Adresa: U Nemocnice 2, Praha 2
Sídlo: III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1085290934200026
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Telefon: 224962845
E-mail: ondrej.petrak@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK