PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1679366796121672
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Telefon: 224434357
E-mail: michal.zabrodsky@fnmotol.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK