PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c.
Adresa: Ke Karlovu 3, Praha 2
Sídlo: M 169 (016), 1. patro, Ke Karlovu 3
Telefon: 221911247
Fax:
E-Mail: Jiri.Cizek@mff.cuni.cz
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/6808.htm
 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) - externí pracovník
Mateřský ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK