PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Jan Lipták, CSc.
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
Sídlo: M -189 (006), 1. suterén, Ke Karlovu 3
Telefon: 95155 1365
Fax:
E-Mail: Jan.Liptak@mff.cuni.cz
Další informace:  
 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) - externí pracovník
Mateřský ústav: České vysoké učení technické v Praze (32-CVUT)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK