PředmětyPředměty(verze: 843)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon: 221951547
Fax:
E-Mail: kobr@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942817
 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra: Katedra geofyziky (32-KG) - externí pracovník
Mateřský ústav: Přírodovědecká fakulta UK (32-PRFUK)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK