PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Adresa:
Sídlo: LF a FN Plzeň
Telefon:
Fax:
E-Mail: novotnyz@fnplzen.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1827973462230398
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ED2P132 Aktivní účast na kongresu s mezinárodní účastí - XXXVII. Imunoanalytické dny v Plzni zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P132 Anatomie lymfatického řečiště ženského genitálu v klinických souvislostech zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P264 Anatomie malé pánve zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P158 Anatomie malé pánve zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005340 Anatomie pánevního dna zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005300 Anatomie pánve zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005186 Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P264 Císařský řez zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P142 Cytodiagnostika děložního hrdla zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ034 Diagnostické metody a prognostické faktory karcinomu endometria zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P034 Diagnostické, prediktivní a prognostické biomarkery v onkogynekologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P015 Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005335 Diagnostika karcinomu hrdla děložního zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P034 Endometriální karcinom a problamatika jeho klinického stagingu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ085 Endoskopické metody v onkogynekoligii zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P233 Experimentální transplantace dělohy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P032 Farmakologie a farmakoterapie pacientek s endometriózou zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P018 Fertilitu zachovávající operace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005337 Gynekologická endoskopie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ028 Gynekologické malignity v těhotenství zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EA0112138 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-480 LFP
detail EA0110038 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:90/0 Z [HS] 14-480 LFP
detail E0110038 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:90/0 Z [HS] 14-480 LFP
detail E0112111 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:4/0 Z [TS] 14-480 LFP
detail EDSZ112 Gynekologie a porodnictví - fetomaternální medicína zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EA0112038 Gynekologie a porodnictví - SZ zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-480 LFP
detail ED1P085 Gynekologie a porodnictví, poruchy ovulace, porodnická krvácení zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail E0112038 Gynekologie a porodnictví SZ zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-480 LFP
detail ED0005271 HIV infekce genitálu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ142 Chirurgie prekanceróz dolního genitálního traktu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005339 Choroby vulvy zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P243 Imunologické mechanismy tolerance plodu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P243 Imunologie a imunopatologie ženského pohlavního systému zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P129 Individualizace operační léčby cerivkálních karcinomů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005359 Inhibiny v reprodukci zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P028 Karcinom děložního hrdla zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P276 Karcinom endometria a jeho prognostické faktory - přehled, význam, klinické uplatnění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005334 Karcinom hrdla děložního zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P028 Karcinom prsu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P142 Kolposkopie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P112 Lékařská genetika v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P276 L1CAM jako prognostický marker karcinomu endometria stadia I zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005170 Maligní léze zevního genitálu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005173 Mikrobiologie dolního genitálního traktu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P032 Molekulárně genetické aspekty endometrózy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P129 Nová teorie patogeneze vzniku ovariálních epiteliálních karcinomů a přínos pro praxi zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ132 Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005177 Onkologie dnes – její problematika a závažnost z pohledu diagnostiky, léčby a následného sledování pacientek zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005176 Ovariální karcinom a problematika jeho diagnostiky zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P046 Patofyziologie předčasného porodu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005338 Patologie děložního hrdla zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005284 Patologie gynekologických nádorů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P010 Péče o těhotnou s roztroušenou sklerózou zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ264 Perinatologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ254 Perinatologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail E0208038 Porodnictví a gynekologie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 14-480 LFP
detail EA0908480 Porodnictví a gynekologie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 14-480 LFP
detail EDDP071 Poruchy dýchání ve spánku u rizikových gravidit zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ061 Prekancerózy a karcinomy vulvy zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ018 Prekangerózy a nádory děložního hrdla a těhotenství zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ129 Prognostické faktory u ovariálních a cervikálních karcinomů zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P018 Předčasný porod zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ276 Předpokládany dopad implementace nových prognostických faktorů na individualizovaný přístup iupacientek s karcinomem endometria zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005171 Reprodukční medicína v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P233 Rizikové těhotenství zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005175 Screening a prevence gynekologických zhoubných nádorů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P158 Sonografie v urogynekologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P211 Systémová léčba karcinomu prsu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P211 Systémová léčba zhoubných nádorů ovaria zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ010 Těhotenství a roztroušená skleróza zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP088 Technické aspekty druhé doby porodní zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P010 Teratogenicita léků v terapii roztroušené sklerózy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005174 Tumorové markery a jejich význam v gynekologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ032 Úloha biomarkerů v diagnostice endometriózy zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005333 Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ158 Urogynekologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ100 Urogynekologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005341 Vaginální operace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005299 Vaginální porod zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP070 Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005187 Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK