PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Adresa:
Sídlo: Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Telefon:
Fax:
E-Mail: treska@fnplzen.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1045741132741845
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika chirurgická (14-400)
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ED1P155 Anatomie a fysiologie gastrointestinálního traktu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P221 Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P244 Anatomie a fyziologie hepato-pankreato-biliární oblasti zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P293 Anatomie a fyziologie jater zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005132 Anatomie a fyziologie krční páteře a míchy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P146 Anatomie a fyziologie plic zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005195 Anatomie, fyziologie a patofyziologie žaludku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P024 Anatomie, fyziologie jater a portálního systému zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005215 Anatomie plic a mediastina, primární a sekundární nádory plic zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EED0005294 Benigní a maligní nádory jater zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005294 Benigní a maligní nádory jater zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP018 Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005275 Cytogenetické vlastnosti nádorů ledvin zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P218 Degenerativní onemocnění krční páteře zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P024 Diagnostika a léčba nádorů jater zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP099 Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P197 Endoteliální glykokalyx a mikrocirkulace - možnosti monitorace a modulace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ036 Etapové resekce jater, využití kmenových buněk - pro a proti zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P152 Etiopatogeneze a rizikové faktory aterosklerózy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005303 Etiopatogeneze karcinomu prsu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EV400X02 Experimentální chirurgie zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 14-400 LFP
detail ED1P036 Fyziologie a patofyziologie jaterních funkcí zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ120 Genetika nádorů žaludku s ohledem na léčbu karcinomu žaludku zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ216 Hereditární nádory ledvin zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ155 Chirurgická léčba primárních a sekundárních plicních nádorů zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP095 Chirurgická problematika mozkové ischemie. Flowmetrie v klinické praxi a experimentu. zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail E0107033 Chirurgická propedeutika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 14-400 LFP
detail EA0107033 Chirurgická propedeutika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 14-400 LFP
detail EDDP073 Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P303 Chirurgické možnosti při rekonstrukci brachiálního plexu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P311 Chirurgické řešení kožních nádorů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EA0909033 Chirurgie zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 14-400 LFP
detail EA0108033 Chirurgie letní letní s.:2/3 Z [HS] 14-400 LFP
detail EA0908400 Chirurgie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z [HT]
14-400 LFP
detail EA011040 Chirurgie zimní zimní s.:30/0 Z [HS] 14-400 LFP
detail EA0112133 Chirurgie zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-400 LFP
detail E0110033 Chirurgie zimní zimní s.:30/0 Z [HS] 14-400 LFP
detail E0112112 Chirurgie zimní zimní s.:9/0 Z [TS] 14-400 LFP
detail E0108033 Chirurgie letní letní s.:2/3 Z [HT] 14-400 LFP
detail EA0112033 Chirurgie - SZ zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-400 LFP
detail E0208033 Chirurgie I. zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z [HT]
14-400 LFP
detail E0209033 Chirurgie II. zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 14-400 LFP
detail ED0005050 Chirurgie kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail E0112033 Chirurgie SZ zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-400 LFP
detail ED2P056 Intrakraniální hypertenze zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005129 Intraoperační navigace a zobrazovací metody v neurochirurgii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P058 Ischemická choroba DK - klasifikace, diagnostika a léčba zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P198 Karcinom prostaty zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005051 Karcinom prsu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ024 Kmenové buňky v jaterní chirurgii zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ107 Kolorektální karcinom - chirurgická léčba ve vztahu k moderním diagnostickým metodám zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P216 Komplexní problematika nádorů ledvin zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005131 Kraniocerebrální poranění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P279 Krevní srážlivost a aktuální pohled na ní zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ152 Léčba ICHDK zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P311 Maligní melanom obecně zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP096 Modality ovlivňující radikalitu výkonu při endoskopické endonazální transsfenoidální resekci adenomu hypofýzy. zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005134 Monitorování funkce mozku v anestezii a intenzivní péči zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ056 Možnosti chirurgického řešení intrakraniální hypertenze zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005197 Možnosti onkologické léčby nádorů žaludku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P232 Možnosti ovlivnění hemodynamiky u sepse / septického šoku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005321 Možnosti ovlivnění ischemie volného laloku zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ072 Možnosti ovlivnění radikality výkonu při endoskopické endonazální resekci adenomů hypofýzy na úrovni současné vědy zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP053 Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED3P155 Nádorová onemocnění gastrointestinálního traktu - diagnostika a léčba zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005130 Nádory hypofýzy - charakteristika a možnosti léčby zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P155 Náhlé příhody břišní zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005217 Náhlé příhody břišní zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P221 Náhlé příhody břišní zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P244 Náhlé příhody břišní zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ251 Neurochirurgie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP094 Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ058 Nové trendy v léčbě ischemické choroby DK, využití kmenových buněk zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P198 Nové vyšetřovací metody v diagnostice karcinomu prostaty zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005304 Nové zkušenosti diagnostiky karcinomu prsu pomocí nádorových markerů a zobrazovacích metod zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ146 Onkochirurgie plic a mediastina zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP049 Papilární renální karcinom zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDDP048 Papilární renální karcinom zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P218 Parametry sagitálního profilu páteře zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P251 Patofyziologie mozkové ischemie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P293 Patofyziologie zánětu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005133 Perioperační stabilita krevního tlaku - monitorace, léčba zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P323 Poranění hrudníku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P251 Postavení chirurgie v prevenci mozkové ischemie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail E0108050 Praxe - chirurgie letní letní s.:0/2 Z [TS] 14-250 LFP
detail EA0108050 Praxe - Chirurgie letní letní s.:2/0 Z [TS] 14-0 LFP
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P038 Primární a sekundární plicní nádory zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P323 Primární a sekundární plicní tumory zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P146 Primární a sekundární plicní tumory zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P059 Program NHBD - pro a proti zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP068 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P036 Regenerace jater u nemocných po jaterních resekcích zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP019 Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater. zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P152 Rozdělení a možnosti terapeutického využití kmenových buněk zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZCHIR1 SDZ - Chirurgie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P232 Septická porucha makro a mikrocirkulace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P216 Současné využití a budoucnost genetiky v onkourologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P279 Současný pohled na koagulační poruchy a možnosti jejich léčby zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005276 Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P303 Úloha EMG vyšetření při vyšetřování lézí periferních nervů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP047 Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005274 Využití hemodynamické monitorace k optimalizaci pacientů podstupujících rozsáhlé operační výkony zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ279 Využití viskoelastických metod k řešení koagulačních poruch v akutních stavech zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P197 Význam mikro a makrocirkulačních parametrů pro individualizaci péče v akutní medicíně zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP054 Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK