PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: topolcan@fnplzen.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1226723984209186
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Centrální laboratoř pro imunoanalýzu (14-321)
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ED2P202 Aktivní účast na konferenci - XXXIV. Konference české společnosti pro hypertenzi zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P203 Aktivní účast na konferenci: XXXV. Konference české společnosti pro hypertenzi,Český Krumlov 2018 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005316 Akutní myeloidní leukémie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP020 Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDDP021 Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P205 Antimikrobiální léčba v managementu kritického onemocnění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005273 Arytmie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED005273 Arytmie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P275 Arytmie u kriticky nemocných zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P139 Biomarkery a jejich korelace s predikcí úspěšnosti léčby u nemocí s bronchiální obstrukcí zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P150 Biomarkery kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ110 D vitamin - léčba zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P110 D vitamin a nádorová onemocnění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P270 Diabetická neuropatie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P325 Diagnostika a léčba hypertyreózy a hypotyreózy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ126 Diagnostika a léčba urogenitálních malignit zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005331 Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005357 Dysfunkce GIT zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P271 Elektrofyzilogie myokardu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ070 Epidemiologie, patofyziologie a prevence srdečního rytmu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P247 Etiopatofyziologie hypertenze zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P289 FGF23 a jeho význam v organizmu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P204 Fyzická aktivita, příjem stravy a dávkování inzulinu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ121 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P104 GvHD a možnosti jejího ovlivnění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP078 Hemodynamika kardiostimulace zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P271 Hemodynamika srdce zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P309 Historie tekutinové terapie v sepsi - lekce do budoucna zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P154 Hodnoty krevního tlaku a další rizikové faktory ICHS u potomků pacientů po předčasném infarktu myokardu, XXXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XXIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XX. konference pracovní skup zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EV321X01 Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování zimní zimní s.:16/0 Z [HS] 14-321 LFP
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P139 Charakteristika jednotlivých fenotypů astmatu a CHOPN zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P325 Imunitně podmíněná onemocnění štítné žlázy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP077 Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P320 Imunoterapie hematologických malignit zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P249 Indikace a optimalizace terapie inzulinem u diabetu mellitu 2. typu. zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0005138 Infekční komplikace při chronickém selhání ledvin zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P245 Infekční komplikace u dialyzovaných a transplatovaných pacientů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005351 Insulinová rezistence zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P044 Intervenční léčba v kardiologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P149 Invazivita kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P330 Invazivní diagnostika a léčba ICHS zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0003128 Inzulinu podobné a jiné růstové faktory a nádory letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P118 Kardiorenální syndrom zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ118 Kardiorenální syndrom zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P126 Kastračně rezistentní karcinom prostaty zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P147 Klasifikace osteonekróz podle etiologie a možnosti diagnostiky zobrazovacím metodami zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED0003111 Klinický význam biomarkerů pro posouzení agresivity a prognozu nemalobuněčného karcinomu plic letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P330 Komplikace léčby akutního infarktu myokardu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP057 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDDP066 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P150 Korelace biomarkerů a histologického obrazu u kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP079 Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ283 Krevní destičky ve zdraví a nemoci zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ154 Krevní tlak a další rizikové faktory KV onemocnění zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P126 Laboratorní diagnostika časného karcinomu prostaty zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005353 Léčba diabetu 2. typu inzulínem zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005343 Léčba kolorektálního karcinomu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005358 Léčba kyslíkem u kritických stavů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005235 Léčba sepse a mutliorgánová dysfunkce zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P070 Maligní arytmie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005352 Metabolický syndrom zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P297 Metabolický syndrom zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P110 Metabolismus D vitaminu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P206 Metody měření a způsoby výpočtů glykemického indexu potravin. Kontinuální monitoring glykémie. zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P319 Mikrobiom a jeho vztah ke kardiovaskulárnímu systému zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005188 Mikrocurkulace u syndromu diabetické nohy zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ270 Moderní léčba diabetu mellitu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P204 Moderní technologie a léčba diabetu 1. typu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005234 Možnosti diagnostiky myokarditis zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ139 Možnosti léčby astmatu dle jednotlivých fenotypů/endotypů zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P237 Možnosti léčby respiračního selhání zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P154 Možnosti měření krevního tlaku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P283 Možnosti vyšetřování funkce krevních destiček zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ068 Myokarditis zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005342 Nádorové markery zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005324 Nádorové markery - prevence, predikce zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005189 Nefarmakologická léčba bradyarytmií zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P070 Nefarmakologická léčba poruch srdečního rytmu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P237 Neinvazivní ventilace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP098 Nejasnosti v diagnostice a terapii zánětlivých afekcí pleurálního prostoru zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P297 Nové a již známé kardiovaskulární rizikové faktory zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P206 Odhadování dávek sacharidů v dietě diabetika 1. typu. Glykemický index potravy. Význam odhadu sacharidů pro léčbu diabetu. Kalkulovaný bolus zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005297 Opakované potracení a antikoagulační léčba zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ249 Optimalizace terapie diabetu mellitu 2. typu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P147 Osteonekróza čelisti, etiologie,patogeneze, prevence,rizikové faktory a možnosti chirurgické a medikamentozní léčby s ohledem na kostní metabolismus zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005367 Ovlivnění hladiny nejpoužívanějších nádorových markerů a jejich intepretace (ovlivnění systémovými a zánětlivými onemocněními) zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P314 Parametry stability skladovaných vzorků zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005309 Patofyziologie a léčba sepse a multiorgánové dysfunkce zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ271 Patofyziologie chronického srdečního selhání a možnosti jejího ovlivnění resynchronizační terapií zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED2P118 Patofyziologie krevního oběhu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005292 Porucha mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P319 Prevence kardiovaskulárních onemocnění zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005298 Prezentace na celostátní konferenci "Sekundární osteoporóza SMS ČSL JEP", 13.-15.2012, Plzeň zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005310 Prezentace na XIV. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech, Pec pod Sněžkou, 8.-11.6.2010 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P247 Prezentace vlastních výsledků na sjezdu České společnosti pro hypertenzi zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ275 Principy hemodynamické léčby kriticky nemocných zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P203 Principy kardiovaskulární prevence v akutní a chronické fázi po infarktu myokardu a jak je ověřit zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP022 Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ150 Prognoza u pacientů s kolorektálním karcinomem zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P207 Protinádorová imunoterapie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P249 Realizace a kvantifikace fyzické aktivity u diabetu mellitu 2. typu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ104 Rejekce štěpu - kostní dřeň zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ147 Rizikové faktory,medikace a onemocnění vedoucí k osteonekróze čelisti, návrh mezi oborové spolupráce s obory zabývajícími se léčbou skeletu a vytvoření komplexního preventivního a léčebného postupu v návaznosti doporučené postupy zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZVN1 SDZ - Vnitřní nemoci zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP097 Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ247 Současný stav prevence kardiovaskulárních nemocí zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P275 Srdce v sepsi zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ202 Státní zkouška zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0001099 Svalové dysbalance letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P270 Syndrom náhlé smrti u pacientů s DM zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P314 Systém kontroly kvality v biobankách zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P207 Systémová a kombinovaná léčba plicních nádorů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P104 Toxicita přípravných předtransplantačních režimů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ245 Transplantace ledviny zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED1P282 Účast na kongresu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P283 Úloha krevních destiček v patofyziologii akutních stavů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P282 Variabilita krevního tlaku v závislosti na stresových podnětech zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P245 Virové infekce po transplantaci ledviny zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P212 Vliv hladiny vitamínu D na kortikální a trabekulární kost zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED2P309 Vliv laktátového aniontu v tekutinove terapii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ282 Vnitřní lékařství zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005365 Vnitřní nemoci zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005293 Vyšetřovací metody mikrocirkulace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P320 Význam a metody monitorace minimální residuální nemoci po transplantaci hematopoetických krvetvorných buněk zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDSZ289 Význam kostních markerů v etiopatogenezi nádorových onemocnění zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005325 Význam NOR současnosti zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 LFP
detail ED0005368 Význam stanovení proliferačních nádorových markerů v onkologii zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED1P202 Základní mechanismy cévního stárnutí a jak je kvantifikovat zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail EDDP060 Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 LFP
detail ED2P289 Zánětlivé sérové parametry zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P205 Změny farmakokinetiky léčiv vyplývající z kritického stavu pacienta, zejména v souvislosti se selháním ledvin zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED1P212 Zobrazovací metody v osteologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
detail ED0005311 2. průběžná zkouška zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 LFP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK