PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Adresa: Studničkova 7, Praha 2
Sídlo: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
Telefon:
Fax:
E-Mail: ZORA.MELKOVA@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=765294
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) - externí pracovník
Mateřský ústav: jiná pracoviště UK (31-UK)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK