PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Adresa: Studničkova 7, Praha 2
Sídlo: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=765294
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) - externí pracovník
Mateřský ústav: jiná pracoviště UK (31-UK)
: 224968507
: zora.melkova@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK