PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Adresa: Benátská 2, Praha 2
Sídlo: Katedra botaniky PřF UK
Telefon: 420296442332
Fax:
E-Mail: miroslavkolarik@seznam.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=797426
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky (31-120)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK