PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Adresa: Albertov 6, Praha 2
Sídlo: Katedra demografie a geodemografie PřF UK
Telefon: 221 951 451
Fax:
E-Mail: fialova@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942448
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK