PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Adresa: Hlavova 8, Praha 2
Sídlo: Katedra fyzikální a makromol. chemie PřF UK
Telefon:
Fax:
E-Mail: VLC@NATUR.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=6455
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK