PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Adresa: Rozvojová 263, Praha 6
Sídlo: Ústav experimentální botaniky AVČR
Telefon: 221403293
Fax:
E-Mail: zazimalova@ueb.cas.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942079
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK