PředmětyPředměty(verze: 904)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942375
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
: 221951386
: hana.kuhnlova@natur.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK