PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Adresa: Viničná 5, Praha 2
Sídlo: Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
Telefon:
Fax:
E-Mail: spider@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=941949
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK