PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Telefon: 220172317
Fax:
E-Mail: Fialova@ftvs.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1890228696643131
 
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail PDSK551 Body Image: interkulturní diference zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PDSK017 Body image v kinantropologických vědních oborech letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD212C Didactics of Sport zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD212TS Didaktika sportu oba 10/0 Zk [HS] 51-400200 FTVS
detail PPPD227N Didaktika školní TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD114N Didaktika školní TV zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 FTVS
detail PPPD227NC Didaktika školní TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD113N Didaktika školní TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD227NK Didaktika školní TV zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 FTVS
detail PDSK018 Inovace ve školní TV zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PKIN128 Interkulturní výchova prostřednictvím sportu zimní zimní s.:4/0 Z [HS] 51-400100 FTVS
detail PDSK019 Multikulturní výchova prostřednictvím sportu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD113NC Teaching School PE zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD073 Tělesné sebepojetí letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD113 Tělesné sebepojetí zimní zimní s.:0/6 Z [HS] 51-400200 FTVS
detail PPPD189NC Teorie a aplikace motorického učení zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PDSK051 Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti oba 0/0 Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD186 Základy didaktiky letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
detail PPPD225K Základy didaktiky letní letní s.:8/0 Z+Zk [HS] 51-400200 FTVS
detail PPPD225 Základy didaktiky letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 FTVS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK