PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Adresa: Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Sídlo: Katedra české literatury PedF UK
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1071978067479401
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Telefon:
E-mail:
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK