PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Adresa: nám. J. Palacha 2, Praha 1
Sídlo: Ústav Českého národního korpusu FF UK v Praze
Telefon:
Fax:
E-Mail: karel.kucera@ff.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909801
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK