PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Josef Hořejš, CSc.
Adresa: Praha 2
Sídlo: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1925635725471983
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN (11-00620)
: 224962290
: josef.horejs@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK