PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Adresa: Karlovo náměstí 32, Praha 2
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1173329148978287
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
: 224966303
: jiri.homolka@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK