PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Michal Mára, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1686390851572370
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
: 224967395
: michal.mara@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK