PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1202406976380348
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
: 224968006
: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK