PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1240476507719242
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN (11-00700)
: 224962245
: alena.cerna@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK