PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1396898379057083
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
: 224434303
: jan.klozar@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK