PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1447819767403226
 
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
:
: martin@faf.cuni.cz
Předměty   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK