PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie oba 0/1 Z [HS] 32-MUUK 11320
detail NMEK432 Ekonometrie letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK436 Výpočetní aspekty optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK450 Ekonometrický seminář 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK531 Matematická ekonomie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK532 Optimalizace s aplikací ve financích letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK551 Ekonometrický projektový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK563 Pokročilé partie ekonometrie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK605 Kapitoly z moderní optimalizace a ekvilibrií zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK606 Kapitoly z moderní optimalizace a ekvilibrií letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMEK617 Teorie prospektů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM431 Analýza investic zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM437 Matematika ve financích a pojišťovnictví zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM438 Matematika ve financích a pojišťovnictví (E) letní letní s.:4/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM461 Demografie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM531 Finanční deriváty 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM532 Finanční deriváty 2 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM535 Stochastická analýza ve finanční matematice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMFM537 Kreditní riziko v bankovnictví zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA401 Oborový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA403 Teorie optimalizace zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA407 Lineární regrese zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA409 Náhodné procesy 2 zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA498 Výběrová přednáška Stochastika 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA499 Výběrová přednáška Stochastika 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMSA571 Teorie informace ve financích a statistice letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST431 Bayesovské metody zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [] 32-KPMS 11320
detail NMST432 Pokročilé regresní modely letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST434 Moderní statistické metody letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST436 Návrhy experimentů zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST438 Výběrová šetření zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST440 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST442 Maticové výpočty ve statistice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KNM 11320
detail NMST450 Statistický seminář 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST531 Analýza censorovaných dat zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST532 Plánování a analýza lékařských studií letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST533 Asymptotické metody inference zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST535 Simulační metody letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST537 Časové řady zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST539 Mnohorozměrná analýza letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST541 Statistická kontrola jakosti letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST543 Prostorová statistika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST551 Statistický projektový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST552 Statistické konzultace oba 0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST561 Analýza kategoriálních dat zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST562 Stochastické modelování v biologii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST570 Vybraná témata z psychometrie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST571 Seminář z psychometrie letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST604 Robustní statistika a ekonometrie - regresní analýza trochu jinak letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMST611 Pokročilý statistický seminář oba 0/1 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP432 Stochastická analýza letní letní s.:4/2 Z+Zk [] 32-KPMS 11320
detail NMTP434 Principy invariance letní letní s.:4/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP436 Spojité martingaly a čítací procesy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP438 Prostorové modelování letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP450 Pravděpodobnostní seminář 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP462 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP532 Ergodická teorie letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP533 Aplikovaná stochastická analýza zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP535 Vybrané partie z teorie míry zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-MUUK 11320
detail NMTP537 Limitní věty pro součty náhodných veličin zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP539 Metody Markov Chain Monte Carlo zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP541 Stochastická geometrie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP543 Stochastické diferenciální rovnice zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP545 Teorie pravděpodobnostních rozdělení zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP551 Pravděpodobnostní seminář 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP562 Markovské procesy letní letní s.:4/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP563 Vybrané partie pravděpodobnosti pro statistiku letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP564 Bodové procesy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-MUUK 11320
detail NMTP565 Nemarkovská teorie hromadné obsluhy zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP566 Pokročilé Markovovy řetězce letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP567 Vybrané partie ze stochastické analýzy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP569 Entropie v pravděpodobnostních dynamických systémech letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP570 Rozdělení s těžkými chvosty letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP576 Struktury podmíněné nezávislosti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP578 Teorie kvantové pravděpodobnosti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
detail NMTP612 Systémy částic letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KPMS 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK