PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAALB033AE Global Anglophone Literatures zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130021 Fonetika a fonologie angličtiny I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA130022 Fonetika a fonologie angličtiny II letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA130041E English Grammar: Morphology I letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130042E English Grammar: Morphology II zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130120E Introduction to British and American Culture zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130161E American and Canadian Literature: Beginnings to Civil War zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130163E American and Canadian Literature: WWII to Present zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130180E Language-Learning Theory and Practice for ELT zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA130192E Data processing zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA500103 Lexikologie I - slovotvorba zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA500103E Lexicology I - Word Formation zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA500105 Didaktika AJ I zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA500105E TEFL I zimní zimní s.:0/3 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AAA500107 Úvod do teorie diskursu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA500114 Lexikologie II - lexikální sémantika letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail AAA500117 Didaktika AJ II letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UAJD 11210
detail ABO100601 Czech for beginners – Survival skills oba 0/2 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100602 Czech for beginners – Basic curriculum oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100603 Czech for Pre-Intermediate Students oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100607 Czech for beginners – Enhanced curriculum oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO200602 Czech for advanced beginners oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ACCE00001 1 Jazykový kurs češtiny I. zimní zimní s.:0/6 Zk [HT] 21-UBS 11210
detail ADE100078 Theater und dramatisches Gestalten zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UGS 11210
detail ADE100078E Theater und dramatisches Gestalten zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE100079 Argumentieren in deutscher Sprache zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UGS 11210
detail ADE100167E Argumentieren in deutscher Sprache zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE110005E Praktische kontrastive Phonetik des Deutschen I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE110011E Einführung in die Übersetzungspraxis zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE110019E Praktische Grammatik des Deutschen I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE110021E Deutsche Hörübungen zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE500075E Deutsche Sprache in Böhmen, Mähren und Schlesien letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE500138E Aspects of the German Literature in Prague, Bohemia and Moravia zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE500151E Seminar zur Diachronie: Methodologie in Theorie und Praxis zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE500156E Aspekte der deutschsprachigen Literatur in Prag, Böhmen und Mähren letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510003E Textstilistik des Deutschen letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510004E Geschichte der deutschen Sprache I letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510005E Geschichte der deutschen Sprache II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510006E Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510008E Korpuslinguistisches Seminar zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510009E Deutsche Literatur bis 1700 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510010E Seminar zur deutschen Literatur bis 1700 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510012E Deutsche Literatur und Interkulturalität in den böhmischen Ländern zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ADE510013E Seminar zur deutschen Literatur in den böhmischen Ländern zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFN300040E An Open Course of Finnish zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFN300072E An Open Course of Finnish for the Lower Intermediate Students letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR100011 Čtení textů francouzské literatury 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR100011E Reading Texts of the 20th Century letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10010 Přehled dějin francouzské literatury I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10016 Normativní mluvnice francouzštiny zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10020 Přehled dějin francouzské literatury II zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10023 Literární překlad (francouzština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10023E Literary Translation (French) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10025 Syntax II - francouzština (seminář A) zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10025E Syntax II - French (Seminar A) zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10026 Syntax II - francouzština (seminář B) letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10026E Syntax II - French (Seminar B) letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10027 Jazyková komunikace a text (francouzština) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10027E Language Communication and Text (French) zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10028 Formy psaného projevu - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10028E Forms of Writing - French letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10029 Syntax francouzštiny letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10029E Syntax - French letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10032 Francouzská literatura 20. století zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10041 Belgická literatura zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10043 Syntax II A - francouzština zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10043E Syntax II A - French zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10044 Syntax II B - francouzština letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10044E Syntax II B - French letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10047 Kapitoly z dějin francouzského románu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10048 Kapitoly z dějin francouzské poezie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10048E Chapters from the History of the French Poetry letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10049 Lexikologie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10050 Atelier d´écriture francophone letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10052 Francouzská literatura raného novověku zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10052E French Literature of Early Modern Times oba 1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10053 Littératures de l´Afrique francophone letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10055 Literární seminář (francouzská literatura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10055E Literary Seminar (French Literature) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10060 Seminář k historické mluvnici francouzštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10062E Reading Texts of the French Literature IB letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10065E Reading Texts of the French Literature IIB letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10067 Mentalita a kultura současné Francie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10067E Mentality and Culture of Contemporary France I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10068 Mentalita a kultura současné Francie II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10068E Mentality and Culture of Contemporary France II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10069 Travaux pratiques de langue I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10069E Travaux pratiques de langue I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10070 Travaux pratiques de langue II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10070E Travaux pratiques de langue II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR10071 Travaux pratiques de langue III letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10072 Travaux pratiques de langue IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10075E Methods of writing - French zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR110006 Čtení textů francouzské literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR110006E Reading Texts of the French Literature IA zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR110008 Francouzská literární kritika zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR110008E French Literary Criticism oba 2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR11017 Seminář k normativní mluvnici francouzštiny I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR11017E Normative French Grammar - Seminar I zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR11018 Seminář k normativní mluvnici francouzštiny II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR11018E Normative Grammar - Seminar II letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR210001 Jazykový seminář I - francouzština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR210001E Language Seminar I - French zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR210004 Jazykový seminář II - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR210004E Language Seminar II - French letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR311008 Jazykový seminář III - francouzština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR311008E Language Seminar III - French zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR311009 Jazykový seminář IV - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500092 Syntax II - francouzština (seminář) zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail AFR500092E Syntax II - French (Seminar) zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Zk [HT]
21-ZO 11210
detail AFR500097 Seminář k fr. románu zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500097E History of French Novel - Seminar zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR500102 Seminář k fr. poezii letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500102E History of French Poetry - Seminar letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR500106 Francouzská literatura a film letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR500115 Problematika frankofonních zemí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500115E French Speaking Countries II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AFR500116 Problematika frankofonních zemí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500116E French Speaking Countries I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AGR100053E Practical Language Course II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AHP500012 Literární seminář (španělsky psané literatury) II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500012E Literary Seminar II (Contemporary Spanish Literature) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AHP500013E Literary Seminar IV letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AHP500024 Žánry a proudy v hispanoamerické literatuře zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500026 Filosofía de la cultura española zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500027 Lexikologie současné španělštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500033 Písemná práce z hispánských literatur oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500035 Písemná práce z lingvistiky španělštiny oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP600006E Gramática pedagógica de ELE zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AHP600007E Didáctica de ELE a través de las TIC letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AHP600012 Géneros y movimientos en la literatura hispanoamericana para profesores zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600013 Lexikologie španělštiny pro učitele zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIH520010 Hispanoamerické varianty španělštiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AITV00017E I fondamenti della glottodidattica zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100002 Jazykový seminář lexikální II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100002E Language Seminar - Lexis II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100005 Fonetická cvičení letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100005E Practical Phonetics Seminar letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100008E Language Seminar - Lexis IV letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100009E Language Seminar - Morphology I zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100010E Language Seminar - Morphology II letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100019E Formazione delle parole in italiano letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100020E Introduzione alla Stilistica italiana letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100024 Jazykový seminář lexikální I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100024E Language Seminar - Lexis I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100025E Language Seminar - Lexis III zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100026E Tipologie testuali e laboratorio di scrittura in italiano A zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100027E Tipologie testuali e laboratorio di scrittura in italiano B letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100028E Texts Reading - Italian Literature of the 20th Century I zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT100029E Texts Reading - Italian Literature of the 20th Century II letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT200016E Grammatical Seminar VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT200021E Letteratura italiana del Novecento II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT200028 Jazykový seminář gramatický III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200030E Italian Morphology I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT200032E Grammatical Seminar V zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT200034E Letteratura italiana del Novecento I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT500007E Practical lexicology letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AIT500008 Esercizi stilistici zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500008E Stylistic exercises I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS100021E Language Practice - Croatian VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS100026E Jazyková cvičení ze srbštiny III zimní zimní s.:0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS100250E Language Practice - Slovene VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500004E Translation of Specialized Texts from the Language of the Chosen Area (Serbian) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500018E Creative Writing I (Romanian) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500028E Development of Communicative Skills in the Language of the Chosen Area I (Romanian) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500039E Translation of Specialized Texts from the Language of the Chosen Area (Romanian) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500087E Second Language from the Area of Studies III (Croatian) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500091E Second Language from the Area of Studies III (Romanian) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500095E Second Language from the Area of Studies III (Slovene) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJS500096E Second Language from the Area of Studies IV (Slovene) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES00477 Let's understand Central European Slavic languages (beginners) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES0050E Let's Understand Central European Slavic Languages (advanced) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES0175E Bulgarian - Beginners II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES0179E Croatian - Beginners II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES0180E Croatian - Advanced I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES0187E Slovene - Beginners II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AJVES0515E Odabrane teme iz stilistike letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ALBS50015E Portuguese Specialized Language Seminar - phraseological vocabulary II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AMPSPV001E Teorie překladu II - španělský jazyk letní letní s.:1/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AMPS00008E Literatura escrita en espanol en traducciones checas I zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AMTFPV003E Littérature française contemporaine zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AMTNPV003E Zeitgenössische deutschsprachige Literatur zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AMTSPV003E Literatura hispanica actual zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APGV00084 Portugalština II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APGV00085 Portugalština II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APGV00085E Portuguese II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100018E Portuguese Conversation I letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100022 O mundo lusófono atual A zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100108E Portuguese Grammar Seminar VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100111E Seminário lexical português III zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100112E Portuguese Lexical Seminar IV letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100124E Portuguese Conversation III letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail APG100126E Portuguese Conversation V letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASEV00344 Volitelný kurz polštiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00427 Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00428 Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00462 "Rock, Honor, Ojczyzna". Polské politické reálie po 1989 roce v alternativní hudební tvorbě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00465 Česko-slovenský jazykový kontakt letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00469 Trudne miejsca polszczyzny - liczebnik letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00472 Tatry z pohľadu národnej symboliky a lingvoreálií v česko-slovenskom a stredoeurópskom kontexte letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100119 Pisanie tekstów w języku polskim zimní zimní s.:0/2 KLP [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100119E Writing Texts in Polish zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE100161 Literatury střední Evropy 19. století letní letní s.:6/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100163 Současné literatury střední Evropy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100204 Slovenský spisovný jazyk IV (lexikológia) zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100214 Česko-slovenské lexikálne diferencie II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE200031 Praktická cvičení z polštiny V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE200031E Polish Language Exercises V zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE200120 Praktyczne ćwiczenia z języka polskiego I zimní zimní s.:0/4 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500016 Rozvoj komunikačních dovedností ve slovenštině I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500017 Rozvoj komunikačních dovedností v polštině I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500020E Development of Communicative Skills in Polish II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500021E Development of Communicative Skills in Hungarian II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500024 Česko-maďarský překlad odborných textů letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500075 Další areálový jazyk II: Polský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500075E Second Language from the Area of Studies II: Polish Language letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500077 Další areálový jazyk IV: Polský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500077E Second Language from the Area of Studies IV: Polish Language letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500079E Second Language from the Area of Studies II: Hungarian Language letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500081E Second Language from the Area of Studies IV: Hungarian Language letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASE500082 Lingvistická antropologie střední Evropy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500084 Stylistyka języka polskiego zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500094 Štylistika slovenčiny zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500102 Rozvoj komunikačních dovedností v polštině III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500103 Rozvoj komunikačních dovedností v polštině IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASPV0017 Hispanoamerická povídka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0017E The Hispanoamerican short story zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASPV0025 Hispanoamerická povídka 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0025E The Hispanoamerican short story of XXth century letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASP14012 Gramatický seminář španělština III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14022 Gramatický seminář španělština V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14022E Spanish: Grammar V zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASP14028 Španělská literatura 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14028E Spanish Literature of 20th Century zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASP14037 Formas de expresión escrita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14037E Formas de expresión escrita zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASP14038 Syntax španělštiny I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASP14039 Syntax španělštiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASZAJ3010E English. Course I oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3020E English. Course II oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3024E English. Course II. Blended Learning oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3030E English. Course III oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3080E English. Focus on Grammar oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3084E Angličtina. Focus on Grammar. Blended Learning oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3111E English. Academic English. Reading and Writing Practice (for B2 level) oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3120E English. Academic Writing oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3123E English. Academic English. Writing Practice. E-Learning oba 0/0 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3160E English. Vocabulary Development and Practice oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3310E English. Close Reading Anglophone Literature oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3330E English. Exploring Art and Visual Culture oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3331E English. Immersing in Thought oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3340E English. History Seminar oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3352E English. Intercultural Competence oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3360E English. Selected Issues in English Speaking Countries oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3390 Angličtina. Insights into Czech Literature, Language, Culture and Mentality oba 0/2 Z [HT] 21-JCA 11210
detail ASZAJ3390E English. Insights into Czech Literature, Language, Culture and Mentality oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZAJ3810E English. Academic English. Focus on Communication oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3010E French. Course I oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3020E French. Course II oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3030E French. Course III oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3110E French. Communication orale oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3120E French. Communication écrite oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZFJ3310E French. French for Academic Puroposes oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZIJ3010E Italian. Course I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZLJ3410 Introductory Latin Course I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-JCL 11210
detail ASZLJ3420 Introductory Latin Course II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-JCL 11210
detail ASZNJ3010E German. Course I oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3020E German. Course II oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3028 German Course Level 2: Kommunikation für die Geisteswissenschaften zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-JCN 11210
detail ASZNJ3030E German. Course III oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3038 German Course Level 3: Sprechen und Präsentieren im akademischen Kontext oba 0/2 Z [HT] 21-JCN 11210
detail ASZNJ3038E German Course Level 3: Sprechen und Präsentieren im akademischen Kontext oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3060E German. Exam B2 Preparation Course oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3080E German. Grammatik intensiv oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3131E German. Schreiben und Sprechen in der Wissenschaftssprache zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3140E German. Argumentieren, präsentieren, diskutieren oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3312E German. German Language for Archeology Studies II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3341E German. German for History Studies I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3351E German. Deutsch neuzeitlicher Quellen oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZNJ3360E German. Deutsch mittelalterlicher Quellen oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZRJ3010E Russian. Course I oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZRJ3020E Russian. Course II oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZRJ3030E Russian. Course III oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZRJ3060E Russian. Готовимся к экзамену B2 oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZRJ3070E Ruština. Письмо. Говорение. oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3002E Španělština A2 letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3010E Spanish. Course I oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3014E Spanish. Course I. Blended Learning oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3020E Spanish. Course II oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3030E Spanish. Course III oba 0/4 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3060E Spanish. Exam B2 Preparation Course oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3110E Spanish. Español - cultura y civilización hispana oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ASZSJ3810E Spanish. Español para objetivos académicos oba 0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ATSV20003E Kontrastivní gramatika v překladu letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ATS210002E Kontrastivní gramatika I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail ATS210005E Překladatelská propedeutika zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ZO 11210
detail AZOVA0001 English 4 U B1 oba 2/0 Zk [HT] 21-DEK 11210
detail AZOVA0002 English 4 U B2 oba 2/0 Zk [HT] 21-DEK 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK