PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABO100484 Česká undergroundová literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100548 Rytmus básně zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100549 Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100629 Poezie nahlas letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100649 Základy ediční a redakční práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO300159 Nakladatelská teorie zimní zimní s.:3/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500014 Literární test letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500040 V+W v proměnách dobového kontextu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500299 Fridrich Bridel hagiograf zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500777 Literatura pro děti a mládež zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700231 Konkrétní poezie. Historické a teoretické perspektivy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700232 Koncepty města v literatuře 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700245 L'Autobiographie comme quête d'identité (maghrébine) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700260 Jinací: morbidita a monstrozita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700261 Skazové vyprávění a hospodská historka v české literatuře. Od Němcové k Šabachovi zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700262 Dílo Arnošta Lustiga a holokaust. Realita textu a mýtus autora zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700264 Významová typologie epických forem - proměny postupů a tematiky (výběrově: od středověku po preromantismus) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700266 Člověk na ostrově. Robinson Crusoe a jeho pokračovatelé zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700267 Román o Růži jako dialog zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700270 Roland Barthes zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700271 Současná česká próza zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700272 Nový historismus. Texty, problémy, interpretace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700273 Mimésis. Proměny konceptu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700274 Česká barokní poezie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700277 Náboženská zkušenost jako estetická zkušenost v literatuře 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700278 Ivan Olbracht, průřezy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700279 Kultura a politika – vybrané texty a problémy druhé poloviny 20. století II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700280 Podoby současné (literární) kritiky: témata, časopisy, možnosti zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700281 Rok 1989 v literárních časopisech (Tvorba, Kmen) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700282 Polská moderní lyrika ve světovém kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700283 Storytelling as an Insight into Czech Literature zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700288 Český surrealismus od 30. do 90. let zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700292 Čtení: teorie, praxe, reflexe letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700296 Deset velkých povídek: Základy praktické interpretace prózy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700299 Vyprávění obrazem – komiksové adaptace letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700300 Reading from the Attic. Herstories and Stories from Central Europe letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700301 Holocaust in Film Adaptations letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700302 Vyhnání / transfer / odsun sudetských Němců v české a německojazyčné literatuře letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700303 Český romantismus a neoromantismus v evropských souvislostech letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700304 Lidský úděl a subjekt v proměnách času: Eseje Michela de Montaigne letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700305 Lokální a globální. Ekokritika a poetika míst letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700308 Introduction to Modern Poetry letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700309 Lidské mirákly. Středověké příběhy o zázracích letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700310 Roland Barthes II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700311 Francouzský nový román. Tradice experimentu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700313 Česká středověká lyrika letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700314 Vznik edice letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700316 Řím jako text. Topopoetika věčného města letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700317 Paměť a svědectví (Kolář, Diviš, Preisner) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700318 Rané dílo bří Čapků: k poetice a estetice modernistické prózy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700320 Václav Havel: dramatik a politik letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700321 Osobnosti české literární kritiky 90. let 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700322 Hlas textu a text v hlase. Audiální vnímání promluv literárních postav letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700323 Orient v evropských literaturách do počátku 18. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AGLV00008 Středověká latinská literatura (5.-12. st.) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00009 Medievistické disciplíny letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00012 Rukopisy Kříže z Telče zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00014 Kurzorická četba (starořecké drama) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00051 Heroines and writers: reading female voices in Ovid's Heroides letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00052 The Reception and Use of the Ancient Authors in the Medieval Thought letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00053 Curiosity and Learning in the Premodern Culture letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGLV00055 Světová poesie IV letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGL100002 Počátky evropské literární tradice I (Starověké Řecko) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGL100019 Počátky evropské literární tradice II (Starověký Řím) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGL100059 Přehled dějin novořecké literatury oba 2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGL500016 Medievistické disciplíny a témata oba 2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AINDV1010 Literatury v novoindických jazycích zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UAS 11210
detail AJP100153 Japonská literatura A zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSI 11210
detail AJP100154 Japonská literatura B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSI 11210
detail AJP100210 Úvod do stylistiky ( Sakubun njúmon) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSI 11210
detail AJP100211 Úvod do stylistiky ( Sakubun njúmon) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSI 11210
detail AJVES00326 Folkloristický seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00429 Erasmus + Visiting professors from Bosnia and Herzegovina and Serbia letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00493 Rumunská avantgarda: manifesty a autoři letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00500 Besarabská literatura zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00503 Chorvatská literatura ve filmu 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00509 Úvod do albánských studií letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00510 Literární seminář ze slovinské poválečné literatury (do roku 1980) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00511 South Slavic Women Writers in in Czech Culture in the first Half of the 20th Century letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00516 Hrvatska kultura – odabrane teme letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00518 Albanian folklore letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00522 Seminář z albánské literatury na přelomu 19. a 20. století letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00523 Kuloáry srbské avantgardy: K poetice a noetice avantgardní prózy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AKM500224 Moc literatury, literatura moci letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ALM500001 Úvod do medievistických disciplín a témat zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ALTV00121 Čtení latinských textů pro mírně pokročilé letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANL100028 Nizozemská literatura ve filmových adaptacích oba 0/2 Z [HT] 21-UGS 11210
detail ANR200023 Dějiny novořecké literatury II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ASEV00459 Město? Varšava! Kulturní a literární obrazy Varšavy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASEV00472 Tatry z pohľadu národnej symboliky a lingvoreálií v česko-slovenskom a stredoeurópskom kontexte letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100099 Současná maďarská literatura (seminář) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100158 Slovenské reálie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100161 Literatury střední Evropy 19. století letní letní s.:6/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100162 Literatury střední Evropy 20. století zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100163 Současné literatury střední Evropy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100176 Maďarská literatura 19. století - seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100195 Polská literatura 19. století - seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100196 Polská literatura 20. století - seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE100208 Slovenská literatura 19. století - seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSES 11210
detail ASE500090 Teorie a kritika překladu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSES 11210
detail AVN100048 PVP-Vietnamská lidová slovesnost - Van hoc dan gian zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSI 11210
detail AVS500127 Areálové a evropské kontexty litevské a lotyšské literatury (20. stol.) zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-UVES 11210
detail AVS500129 Areálové a evropské kontexty ukrajinské literatury (20. stol.) zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-UVES 11210
detail AVS500173 Areálové a evropské kontexty ukrajinské literatury (19. stol.) letní letní s.:1/0 Z [HT] 21-UVES 11210
detail AVS500174 Areálové a evropské kontexty ukrajinské literatury (20. stol.) zimní zimní s.:1/0 Z [HT] 21-UVES 11210
detail AVS500175 Areálové a evropské kontexty litevské a lotyšské literatury (19. stol.) letní letní s.:1/0 Z [HT] 21-UVES 11210
detail AVS500176 Areálové a evropské kontexty litevské a lotyšské literatury (20. stol.) zimní zimní s.:1/0 Z [HT] 21-UVES 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK