PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
  Kód Třída počet nezrušených předmětů
detail B Mg k průpravné zkoušce, 2.+3. ročník 20
detail DF1 DS, teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika 2
detail DF11 DS, matematické a počítačové modelování 21
detail DF2 DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 10
detail DF5 DS, fyzika povrchů a rozhraní 4
detail DF7 DS, geofyzika 8
detail DF8 DS, meteorologie a klimatologie 18
detail DI1 DS, teoretická informatika 5
detail DI2 DS, softwarové systémy 22
detail DI3 DS, matematická lingvistika 17
detail DI4 DS, diskrétní modely a algoritmy 16
detail DM1 DS, algebra, teorie čísel a matematická logika 9
detail DM2 DS, geom. a topologie, gl. analýza a ob. struktury 5
detail DM3 DS, matematická analýza 47
detail DM4 DS, pravděpodobnost a matematická statistika 20
detail DM5 DS, ekonometrie a operační výzkum 1
detail DM6 DS, vědecko - technické výpočty 5
detail DM8 DS, obecné otázky matematiky a informatiky 11
detail DM9 Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat. 36
detail F Mg nepovinně volitelné 44
detail IB Informatika Bc. 120
detail IM Informatika Mgr. - volitelný 160
detail IMU Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky 16
detail IM1 Informatika Mgr. - Teoretická informatika 55
detail IM2 Informatika Mgr. - Softwarové systémy 45
detail IM3 Informatika Mgr. - Matematická lingvistika 35
detail IM4 Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy 47
detail KG Kombinatorická geometrie a geom. algorit 4
detail MBDG M Bc. DGZV 27
detail MBDGP M Bc. DGZV > Povinné 17
detail MBDGV M Bc. DGZV > Doporučené volitelné 9
detail MBDG1 M Bc. DGZV > 1. ročník 6
detail MBDG2 M Bc. DGZV > 2. ročník 8
detail MBFM M Bc. FM 53
detail MBFMP M Bc. FM > Povinné 34
detail MBFMV M Bc. FM > Doporučené volitelné 19
detail MBFM1 M Bc. FM > 1. ročník 15
detail MBFM2 M Bc. FM > 2. ročník 15
detail MBIB M Bc. MMIB 61
detail MBIBP M Bc. MMIB > Povinné 35
detail MBIBPV M Bc. MMIB > Povinně volitelné 4
detail MBIBV M Bc. MMIB > Doporučené volitelné 25
detail MBIB1 M Bc. MMIB > 1. ročník 16
detail MBIB2 M Bc. MMIB > 2. ročník 15
detail MBITPV M Bc. MMIT > Povinně volitelné 1
detail MBOM M Bc. OM 95
detail MBOMMA M Bc. OM > Zaměření MA 13
detail MBOMMS M Bc. OM > Zaměření MSTR 18
detail MBOMNM M Bc. OM > Zaměření NUMMOD 13
detail MBOMP M Bc. OM > Povinné 21
detail MBOMPV M Bc. OM > Povinně volitelné 34
detail MBOMSO M Bc. OM > Zaměření STOCH 13
detail MBOMV M Bc. OM > Doporučené volitelné 41
detail MBOM1 M Bc. OM > 1. ročník 24
detail MBOM2 M Bc. OM > 2. ročník 22
detail MBUM M Bc. MZV 36
detail MBUMP M Bc. MZV > Povinné 24
detail MBUMV M Bc. MZV > Doporučené volitelné 10
detail MBUM1 M Bc. MZV > 1. ročník 8
detail MBUM2 M Bc. MZV > 2. ročník 10
detail MI Matematika a informatika 1
detail ML Mat. logika a teorie množin 7
detail MMFP M Mgr. FPM 31
detail MMFPP M Mgr. FPM > Povinné 16
detail MMFPPV M Mgr. FPM > Povinně volitelné 6
detail MMFPV M Mgr. FPM > Volitelné 9
detail MMIB M Mgr. MMIB 46
detail MMIBP M Mgr. MMIB > Povinné 8
detail MMIBPV M Mgr. MMIB > Povinně volitelné 34
detail MMIBV M Mgr. MMIB > Volitelné 12
detail MMMA M Mgr. MA 53
detail MMMAP M Mgr. MA > Povinné 10
detail MMMAPV M Mgr. MA > Povinně volitelné 24
detail MMMAV M Mgr. MA > Volitelné 26
detail MMMO M Mgr. MOD 43
detail MMMOP M Mgr. MOD > Povinné 10
detail MMMOPV M Mgr. MOD > Povinně volitelné 20
detail MMMOV M Mgr. MOD > Volitelné 16
detail MMNM M Mgr. NVM 47
detail MMNMP M Mgr. NVM > Povinné 9
detail MMNMPV M Mgr. NVM > Povinně volitelné 17
detail MMNMV M Mgr. NVM > Volitelné 24
detail MMPM M Mgr. PMSE 76
detail MMPMP M Mgr. PMSE > Povinné 5
detail MMPMPV M Mgr. PMSE > Povinně volitelné 45
detail MMPMV M Mgr. PMSE > Volitelné 26
detail MMST M Mgr. MSTR 64
detail MMSTP M Mgr. MSTR > Povinné 6
detail MMSTPV M Mgr. MSTR > Povinně volitelné 32
detail MMSTV M Mgr. MSTR > Volitelné 28
detail MOD Mat. modelování 1
detail TTK Obecná topologie a teorie kategorií 1
detail UM Učitelství matematiky 12
detail V Všeobecné 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK