PředmětyPředměty(verze: 811)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
  Kód Třída počet nezrušených předmětů
detail B Fyzikální předmět pro bakaláře 6
detail DF11 DS, matematické a počítačové modelování 13
detail DF2 DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 10
detail DF5 DS, fyzika povrchů a rozhraní 4
detail DF7 DS, geofyzika 7
detail DF8 DS, meteorologie a klimatologie 18
detail DI1 DS, teoretická informatika 3
detail DI2 DS, softwarové systémy 20
detail DI3 DS, matematická lingvistika 13
detail DI4 DS, diskrétní modely a algoritmy 7
detail DM1 DS, algebra, teorie čísel a matematická logika 8
detail DM2 DS, geom. a topologie, gl. analýza a ob. struktury 2
detail DM3 DS, matematická analýza 16
detail DM4 DS, pravděpodobnost a matematická statistika 18
detail DM5 DS, ekonometrie a operační výzkum 1
detail DM6 DS, vědecko - technické výpočty 4
detail DM8 DS, obecné otázky matematiky a informatiky 6
detail DM9 Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat. 29
detail F Fyzika 31
detail IB Informatika Bc. 105
detail IM Informatika Mgr. - volitelný 130
detail IMU Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky 15
detail IM1 Informatika Mgr. - Teoretická informatika 42
detail IM2 Informatika Mgr. - Softwarové systémy 43
detail IM3 Informatika Mgr. - Matematická lingvistika 33
detail IM4 Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy 34
detail MBDG M Bc. DGZV 24
detail MBDGP M Bc. DGZV > Povinné 17
detail MBDGV M Bc. DGZV > Doporučené volitelné 6
detail MBDG1 M Bc. DGZV > 1. ročník 6
detail MBDG2 M Bc. DGZV > 2. ročník 8
detail MBFM M Bc. FM 49
detail MBFMP M Bc. FM > Povinné 34
detail MBFMV M Bc. FM > Doporučené volitelné 15
detail MBFM1 M Bc. FM > 1. ročník 15
detail MBFM2 M Bc. FM > 2. ročník 15
detail MBIB M Bc. MMIB 52
detail MBIBP M Bc. MMIB > Povinné 34
detail MBIBPV M Bc. MMIB > Povinně volitelné 2
detail MBIBV M Bc. MMIB > Doporučené volitelné 17
detail MBIB1 M Bc. MMIB > 1. ročník 13
detail MBIB2 M Bc. MMIB > 2. ročník 16
detail MBOM M Bc. OM 85
detail MBOMMA M Bc. OM > Zaměření MA 13
detail MBOMMS M Bc. OM > Zaměření MSTR 17
detail MBOMNM M Bc. OM > Zaměření NUMMOD 13
detail MBOMP M Bc. OM > Povinné 21
detail MBOMPV M Bc. OM > Povinně volitelné 33
detail MBOMSO M Bc. OM > Zaměření STOCH 13
detail MBOMV M Bc. OM > Doporučené volitelné 30
detail MBOM1 M Bc. OM > 1. ročník 22
detail MBOM2 M Bc. OM > 2. ročník 18
detail MBUM M Bc. MZV 32
detail MBUMP M Bc. MZV > Povinné 24
detail MBUMV M Bc. MZV > Doporučené volitelné 8
detail MBUM1 M Bc. MZV > 1. ročník 8
detail MBUM2 M Bc. MZV > 2. ročník 8
detail ML Mat. logika a teorie množin 6
detail MMFP M Mgr. FPM 27
detail MMFPP M Mgr. FPM > Povinné 16
detail MMFPPV M Mgr. FPM > Povinně volitelné 5
detail MMFPV M Mgr. FPM > Volitelné 6
detail MMIB M Mgr. MMIB 38
detail MMIBP M Mgr. MMIB > Povinné 8
detail MMIBPV M Mgr. MMIB > Povinně volitelné 23
detail MMIBV M Mgr. MMIB > Volitelné 9
detail MMMA M Mgr. MA 36
detail MMMAP M Mgr. MA > Povinné 10
detail MMMAPV M Mgr. MA > Povinně volitelné 20
detail MMMAV M Mgr. MA > Volitelné 12
detail MMMO M Mgr. MOD 41
detail MMMOP M Mgr. MOD > Povinné 10
detail MMMOPV M Mgr. MOD > Povinně volitelné 20
detail MMMOV M Mgr. MOD > Volitelné 13
detail MMNM M Mgr. NVM 36
detail MMNMP M Mgr. NVM > Povinné 9
detail MMNMPV M Mgr. NVM > Povinně volitelné 15
detail MMNMV M Mgr. NVM > Volitelné 14
detail MMPM M Mgr. PMSE 58
detail MMPMP M Mgr. PMSE > Povinné 5
detail MMPMPV M Mgr. PMSE > Povinně volitelné 39
detail MMPMV M Mgr. PMSE > Volitelné 14
detail MMST M Mgr. MSTR 50
detail MMSTP M Mgr. MSTR > Povinné 6
detail MMSTPV M Mgr. MSTR > Povinně volitelné 25
detail MMSTV M Mgr. MSTR > Volitelné 21
detail TTK Obecná topologie a teorie kategorií 1
detail UM Učitelství matematiky 6
detail V Všeobecné 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK