PředmětyPředměty(verze: 895)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2021/2022
  

DĚJINY MODERNÍ EVROPSKÉ KULTURY prez 2020 (platnost od 2020)

YMKDE002Dějiny evropské kultury a vzdělanosti II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT52H8prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE004Náboženské dějiny Evropy II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT56H8prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE006Vizuální kultura v evropské historii II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT56H8doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE008Seminář k náboženským dějinám Evropy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/1Z0/1ZHT264prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE010Proseminář kulturních dějin [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/1Z0/1ZHT26H4prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE001Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT52H8prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE003Náboženské dějiny Evropy I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT52H8prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE005Vizuální kultura v evropské historii I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní2/0Z2/0ZkHT56H8doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE007Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/1Z0/1ZHT26H4prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE009Seminář k vizuální kultuře Evropy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/1Z0/1ZHT26H4doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE011Diplomní seminář kulturních dějin [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/1Z0/1ZHT26H4prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE012Knižní kultura novověku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT52H5prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE013Křesťanství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT52H5prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE014Islám [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT52H5prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE015Dějiny idejí: Evropa, národ, svět [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT26H3prof. Miloš Havelka, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE016Dějiny pojmů a idejí [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT263doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE017Teorie kulturní evoluce a dějin kultury [rozvrh LS]zimní semestrletní2/0ZkHT26H3doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE018Europäische Kultur der Gegenwart und ihre historische Dimension [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní0/2Z0/2ZHT524Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE019Staroseverské představy o duši a těle [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT525Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE020Dějiny moderní vědy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT525PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE021Vybrané problémy dějin univerzit [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT52H5PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE022Architektura v kontextu evropské tradice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT525Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE023Kapitoly z dějin dějepisectví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Zk0/2ZHT525doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE024Kapitoly z dějin sociologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT525prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE025Kapitoly z dějin archeologie [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0ZkHT26H3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE026Vybrané otázky z archeologie Evropy [rozvrh ZS]zimní semestrzimní1/1ZkHT262Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE027Archeologický výzkum novověku a moderní společnosti [rozvrh LS]zimní semestrletní1/1ZkHT26H3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE028Hmotné kulturní dědictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní1/1Z1/1ZkHT52H4doc. ak. mal. Jaroslav Alt24-EKDDFHS
YMKDE029Evropská sakrální architektura [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z1/1ZkHT52H4PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE030Památková péče [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní1/1Z1/1ZkHT52H4Mgr. Petr Skalický24-EKDDFHS
YMKDE031Terénní exkurze [rozvrh LS]zimní semestrletní0/26ZHS26H2PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE032Archeologický terénní výzkum [rozvrh LS]zimní semestrletní0/26ZHS26H2prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-EKDDFHS
YMKDE033Praxe v oblasti správy a ochrany kulturního dědictví [rozvrh ZS]zimní semestrzimní0/26ZHS26H2PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE034Seminář k vizuální kultuře II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní0/2Z0/2ZHT26H4doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE035Smrt a pohřební kultura [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní2/0Z2/0ZkHT5Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.24-EKDDFHS
YMKDE036Dějiny moderního dějepisectví 19.-21.století [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestrzimní1/1Z1/1ZkHT5doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.24-EKDDFHS
YMO248Rodina Havlova ve 20. století I. (1900–1952) [rozvrh ZS]zimní semestrzimní2/0KZHT3Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.24-KOHSDFHS

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Dějiny evropské kultury a vzdělanosti
Obhajoba diplomové práce
Vizuální kultura v evropské historii
Náboženské dějiny Evropy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK