PředmětyPředměty(verze: 953)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (maior) (platnost od 2021)

 
exportovat do excelu
KódNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rokKredity/BodyVyučujícíGarantJazyk výukyFakulta
Povinný předmět
povinné předměty / závěrečná práce / složka 4, 2
OPNC4C034A Příprava a odevzdání diplomové práce (český jazyk) 2. oba 0/0 Z   11 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C035A Seminář k přípravě diplomové práce (český jazyk) 1. oba 0/1 Z   2 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
 
povinné předměty ČJ / oborová část / složka 2, 1
OPNC4C021A Komplexní jazyková analýza 1. zimní 1/1 Z+Zk 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. 41-KCJ čeština Z PedF
OPNC4C031A Rétorika a kultura mluveného projevu 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4L011A Světová literatura 1. zimní 1/1 Zk 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. + Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 41-KCL čeština Z PedF
 
povinné předměty ČJ / oborová didaktika, oborová praxe / složka 1b, 3, 2
OPNC4C032A Didaktika českého jazyka 2. oba 1/2 Zk 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština Z PedF
OPNC4L022A Didaktika literatury 1. letní 1/2 Zk 0 [hodiny] 5 Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. + Mgr. Filip Komberec, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
OPNC4C012A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury 1. zimní 1/2 Z+Zk 0 [hodiny] 5 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština Z PedF
OPNC4C013A Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí 1. zimní 0/1 Z 12 [hodiny] 2 PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C033A Souvislá praxe na SŠ s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 4 PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4L023A Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 1. letní 10/24 Z   4 Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. + Mgr. Filip Komberec, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
 
SZ / Povinné předměty NMgr. / pedagogika, psychologie, praxe / složka 1a, 3, 1
OPNZ1P001A Obecná didaktika a školní pedagogika 1. zimní 1/1 Zk 0 [hodiny] 4 prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. + Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. + PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPG čeština Z PedF
OPNZ1Q002A Pedagogická a školní psychologie 1. zimní 1/1 Zk   4 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. + Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. + doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština Z PedF
OPNZ1P003A Pedagogicko-psychologická praxe s reflexí 1. oba 0/1 Z 24 [hodiny] 4 PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. + PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština P PedF
 
Povinně volitelný předmět
povinně volitelné předměty - skupina oborových předmětů z českého jazyka ČJ / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 3 [kredity]), 2
OPNC4C041B Kognitivní lingvistika 2. letní 0/2 Zk 0 [hodiny] 3 Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C043B Linguistic pragmatics 2. letní 0/2 Zk 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C044B Mediální výchova 2. letní 0/2 Zk 0 [hodiny] 3 PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C042B Psycholingvistika 2. letní 0/2 Zk 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPNC4C045B Sociolingvistika 2. letní 0/2 Zk 0 [hodiny] 3 PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
 
povinně volitelné předměty - skupina oborových předmětů z literatury ČJ / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 4 [kredity]), 2
OPNC4L032B Literatura pro děti a mládež 2. zimní 0/2 Zk 0 [hodiny] 4 Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. + Mgr. Filip Komberec, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
OPNC4L031B Vybrané kapitoly ze světové literatury 2. zimní 0/2 Zk 0 [hodiny] 4 Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / pedagogicko-psychologický modul / složka 1a (minimum pro splnění skupiny: 3 [kredity]), 2
OPNZ1P032B Development and Use of Didactical Tests 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1S031B Dramaterapie a biblioterapie 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
OPNZ1Q029B Efektivní komunikace ve škole (učitel, ředitel, žák, rodič a asistent) 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Z021B Hodnocení žáků a studentů ve škole 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1Z022B Kurikulum současné školy 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1Q026B Poruchy učení a chování 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q028B Prevence syndromu vyhoření 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Veronika Francová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1P025B Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P024B Sebevýchova pro učitele 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1Q035B Sociokognitivní přístupy k učení a jejich aplikace při koncepci výuky 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1P023B Tvorba a využití didaktických testů 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P033B Vybrané výchovné problémy 2. letní 0/1 KZ   3 PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1Q030B Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Mgr. David Doubek, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q027B Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / pedagogický modul / složka 1a (minimum pro splnění skupiny: 2 [kredity]), 2
OPNZ1Z001B Alternativní a inovativní přístupy ve vzdělávání 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. + doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1P012B Authority in Education 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. + Angie Moore, M.A. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1P005B Autorita ve výchově 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1S010B Inkluzivní pedagogika 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
OPNZ1P008B Kapitoly z dějin školství 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. + PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P011B Multiculturality in Education 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. + Angie Moore, M.A. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1P002B Multikulturní výchova 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P003B Pedagogické ovlivňování volného času 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jana Kočí, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P006B Prevence školního násilí a šikanování 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P009B Vybrané osobnosti pedagogického myšlení 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. + Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P007B Výchova zážitkem 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P004B Zdravotní gramotnost pro učitele 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / psychologický modul / složka 1a (minimum pro splnění skupiny: 2 [kredity]), 2
OPNZ1Q018B Genderová socializace a rovnost ve škole 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q019B Kognitivní psychologie pro školní učení 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Anna Páchová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q012B Motivace ve škole 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q013B Nadané děti 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q011B Pedagogicko-psychologické poradenství 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q014B Příčiny, projevy a prevence rizikového chování 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q020B Školní neúspěšnost - kazuistické semináře 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Anna Páchová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q015B Školní třída a třídní učitel 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q016B Vztah rodiny a školy 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q017B Žáci a virtuální svět 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / společný základ / složka 1c (minimum pro splnění skupiny: 4 [kredity]), 2
OPNZ1E049B Akční výzkum v praxi učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 41-KCHDCH čeština PedF
OPNZ1A047B Anglický jazyk se zaměřením na akademické dovednosti 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. 41-KAJL čeština PedF
OPNZ1S042B Bezpečnostní problematika ve školách 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1L038B Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
OPNZ1M041B Finanční gramotnost a ochrana spotřebitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. + prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 41-KMDM čeština PedF
OPNZ1H050B Hudebně kulturní místopis pro učitele 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 41-KHV čeština PedF
OPNZ1G036B Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 41-KG čeština PedF
OPNZ1I043B Kybernetická bezpečnost 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. 41-KITTV čeština PedF
OPNZ1C037B Mediální výchova 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNZ1C032B Prezentační a komunikační dovednosti 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNZ1T044B Příprava občanů k ochraně státu 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 41-KTV čeština PedF
OPNZ1Q033B Sebezkušenostní seminář 2. letní 0/3 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q034B Techniky sdílení profesních zkušeností 2. letní 0/3 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Z035B Tvorba a vyhodnocování písemných prací a testů v práci učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1C046B Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 41-KOVF čeština PedF
OPNZ1B045B Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 41-KBES čeština PedF
OPNZ1U039B Základy andragogiky a gerontagogiky 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy 41-KAMV čeština PedF
OPNZ1U040B Základy školského managementu 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy 41-KAMV čeština PedF
OPNZ1Z048B Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. David Greger, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
 
Volitelný předmět
volitelné předměty ČJ / doporučené volitelné / složka 2, 1b, 2
OPNC4L112C Aktuální perspektivy české literatury 2. zimní 0/1 Z   3 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
OPNC4C105C Čtení s porozuměním 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C104C Historické kořeny vyučování českému jazyku 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C101C Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C106C Reklamní komunikace 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C108C Současná jazyková situace 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C107C Teorie a vývoj spisovného jazyka 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C103C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNC4C102C Žák-cizinec v české škole 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 3 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
OSZD105CJ Obhajoba diplomové práce
OSZNM137 Pedagogika a psychologie pro učitele
OSZNM104 Český jazyk a literatura s didaktikou
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK