PředmětyPředměty(verze: 945)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS

CŽV: Studium pro výchovné poradce (platnost od 2021)

 
exportovat do excelu
KódNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rokKredity/BodyVyučujícíGarantJazyk výukyFakulta
Povinný předmět
CŽV – Studium pro výchovné poradce - 1. roč. ZS   
OCSQ21VP02 Osobnost a profesní kompetence učitele – výchovného poradce oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP05 Reflexe poradenských stáží oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP06 Poradenská a pedagogická diagnostika oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP28 Poradenský systém ve školství oba 0/0 Z   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP29 Legislativa ve školství a poradenství oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP30 Poradenské stáže oba 0/0 KZ   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP31 Žáci s SVP - úvod oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP32 Komunikace s rodinou I. oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP33 Vedení poradenského rozhovoru I. oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP34 Kariérové poradenství I. oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
CŽV – Studium pro výchovné poradce - 1. roč. LS   
OCSQ21VP08 Sebezkušenostní výcvik oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Valentová, Ph.D. + PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP10 Školní třída oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP23 Monitorování a evaluace práce VP oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Valentová, Ph.D. + PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP35 Práce se třídou - úvod oba 0/0 Zk   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP36 Krizová intervence I. oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP37 Žák s SVP – SPU, ADHD oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP38 Vedení poradenského rozhovoru II. - intervence oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP39 Osobnost výchovného poradce – etika práce oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP40 Spolupráce v ŠPP oba 0/0 KZ   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP41 Portfolio – vedení rozhovoru, kazuistika oba 0/0 Zk   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
CŽV – Studium pro výchovné poradce - 2. roč.ZS   
OCSQ21VP09 Metody poradenské prevence a krizové intervence v práci vých. poradce oba 0/0 Z   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP14 Nadaný žák ve škole, identifikace a možnosti rozvíjení oba 0/0 KZ   0 PhDr. Radka High, Ph.D. + PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP42 Školní poradenské pracoviště – spolupráce s dalšími poradenskými organizacemi oba 0/0 Z   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP43 Žák s SVP – PAS oba 0/0 KZ   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP44 Rizikové chování žáků, spolupráce školy s policií ČR oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP45 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami – SPU II. intervence oba 0/0 KZ   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP46 Žák s SVP – žáci s OMJ, sociokulturně znevýhodnění oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
 
CŽV – Studium pro výchovné poradce - 2. roč. LS   
OCSQ21VP47 Rodina – sociálně psychologický pohled oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP48 Kariérové poradenství II. oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP49 Práce se třídou – intervence problémová třída oba 0/0 Z   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP50 Krizová intervence II. oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ21VP51 Supervize pro pedagogické pracovníky oba 0/0 Jiné   0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
OSZC148 Školní a poradenská psychologie
OSZC110 Obhajoba závěrečné práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK