PředmětyPředměty(verze: 953)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (minor) (platnost od 2021)

 
exportovat do excelu
KódNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rokKredity/BodyVyučujícíGarantJazyk výukyFakulta
Povinný předmět
povinné předměty / oborová část / složka 2, 2
OPBC4C033A Dějiny české literatury I 2. zimní 2/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 41-KCL čeština Z PedF
OPBC4C044A Dějiny české literatury II 2. letní 1/2 Z+Zk 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 41-KCL čeština Z PedF
OPBC4C053A Dějiny české literatury III 3. zimní 1/2 Z+Zk 0 [hodiny] 5 Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 41-KCJ čeština Z PedF
OPBC4C021A Fonetika a fonologie českého jazyka 1. letní 0/2 Z+Zk 0 [hodiny] 3 PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4C031A Lexikologie a sémantika českého jazyka 2. zimní 0/3 Z+Zk 0 [hodiny] 5 PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4C022A Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika 1. letní 0/3 Z+Zk 0 [hodiny] 5 PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. + doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. + PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4C011A Proseminář českého jazyka, úvod do studia a základy jazykovědy 1. zimní 0/4 Z+Zk 0 [hodiny] 6 doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4L013A Současný literární život 1. zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 3 Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
OPBC4C052A Stylistika českého jazyka a teorie jazykové kultury 3. zimní 0/3 Z+Zk 0 [hodiny] 5 PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4C043A Syntax českého jazyka a textová lingvistika 2. letní 1/2 Z+Zk 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. + Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. 41-KCJ čeština Z PedF
OPBC4L012A Teorie literatury I 1. zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 3 Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
OPBC4L023A Teorie literatury II 1. letní 0/3 Z+Zk 0 [hodiny] 5 Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
OPBC4C051A Vývoj českého jazyka 3. zimní 1/1 Z+Zk 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština Z PedF
 
povinné předměty / oborová didaktika, oborová praxe / složka 1b, 3, 2
OPBC4C042A Oborová praxe s reflexí 2. letní 0/1 Z 12 [hodiny] 2 PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4C032A Ontogenetický vývoj řeči a základy didaktiky jazyka 2. zimní 0/1 Z+Zk 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 41-KCJ čeština P PedF
OPBC4L041A Základy didaktiky literatury 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 41-KCL čeština P PedF
 
SZ / Povinné předměty / pedagogika, psychologie / složka 1a, 1
OPBZ1P001A Úvod do pedagogiky 1. oba 1/1 Zk 0 [hodiny] 4 prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1P003A Základy didaktiky 2. zimní 1/0 Zk 0 [hodiny] 2 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1Q002A Základy psychologie 1. oba 1/1 Zk 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPBZ1S004A Základy speciální pedagogiky 3. zimní 1/0 Zk 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
 
Povinně volitelný předmět
povinně volitelné předměty / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 5 [kredity]), 3
OPBC4L061B Starší česká literatura 3. zimní 0/2 Zk 0 [hodiny] 5 Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
OPBC4L062B Světová literatura 3. zimní 0/2 Zk 0 [hodiny] 5 Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty / společná praxe / složka 3 (minimum pro splnění skupiny: 2 [kredity]), 2
OPBZ1S004B Asistentská praxe s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 2 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
OPBZ1Z005B Dobrovolnická praxe s reflexí zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 2 doc. PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPBZ1Q003B Lektorská praxe s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1P001B Orientační praxe s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 2 PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1Q002B Volnočasová praxe s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 2 Mgr. David Doubek, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty / společný základ / složka 1c (minimum pro splnění skupiny: 4 [kredity]), 3
OPBZ1E018B Aktuální otázky přírodních věd 3. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. + doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 41-KCHDCH čeština PedF
OPBZ1O019B Aktuální otázky společenských věd 3. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 41-KOVF čeština PedF
OPBZ1A013B Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk 1. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. + PhDr. Marie Houšková 41-KAJL čeština PedF
OPBZ1F014B Cizí jazyk pro učitele – francouzský jazyk 1. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 41-KFJL čeština PedF
OPBZ1G015B Cizí jazyk pro učitele – německý jazyk 1. zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 41-KG čeština PedF
OPBZ1R016B Cizí jazyk pro učitele – ruský jazyk 1. zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 2 PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 41-KRL ruština PedF
OPBZ1Z024B Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. David Greger, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPBZ1O023B DofE: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice) 1. zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 2 Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 41-KOVF čeština PedF
OPBZ1P008B Efektivní učení 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1I021B Grafika na počítači 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 41-KITTV čeština PedF
OPBZ1G011B Jazyk a kultura 3. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 41-KG čeština PedF
OPBZ1R012B Language and culture 3. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy 41-KRL angličtina PedF
OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení 1. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Anna Páchová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPBZ1Z025B Nerovnosti ve vzdělávání 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. + Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPBZ1C010B Profesní rozvoj hlasu 1. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. + doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBZ1P017B Předlékařská první pomoc 3. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPBZ1C009B Rétorika 1. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBZ1Q007B Sociálně-emoční dovednosti 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání 1. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPBZ1I022B Tvorba webových stránek 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 41-KITTV čeština PedF
OPBZ1I020B Zpracování a prezentace elektronických dokumentů 1. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 41-KITTV čeština PedF
 
Volitelný předmět
volitelné,
OPBC4C107C Čeština pro vzdělávací praxi zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBC4C108C Literární seminář (k problematice literatury pro děti a mládež) zimní 0/2 Z   2 PhDr. Věra Brožová, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
OPBC4C104C Praktická rétorika zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBC4C105C Repetitorium základů bohemistické lingvistiky zimní 0/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
 
volitelné,
OPBC4C101C Jazyk v politických souvislostech 20. století zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBC4C102C Praha z pohledu filologického zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBC4C106C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPBC4C103C Žák-cizinec v české škole zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
OSZB105 Český jazyk a literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK