PředmětyPředměty(verze: 941)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (maior) (platnost od 2021)

 
exportovat do excelu
KódNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rokKredity/BodyVyučujícíGarantJazyk výukyFakulta
Povinný předmět
povinné předměty / oborová část / složka 2   (limit: 14)
OPNF4F011A Francouzská literatura I 1. zimní 1/1 Z+Zk 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 41-KFJL čeština Z PedF
OPNF4F021A Syntax a text 1. letní 1/1 Z+Zk 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. + Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 41-KFJL francouzština Z PedF
OPNF4F031A Formální a obsahová analýza FJ 2. zimní 0/2 Z+Zk 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. + Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 41-KFJL čeština Z PedF
OPNF4F041A Francouzská literatura II 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
 
povinné předměty / oborová didaktika, oborová praxe / složka 1b, 3   (limit: 23)
OPNF4F012A Didaktika francouzského jazyka I 1. zimní 1/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. Aline Germain-Rutherford + Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. + doc. Jana Bírová, Ph.D. 41-KFJL čeština Z PedF
OPNF4F013A Náslechová praxe FJ s reflexí 1. zimní 0/1 Z 12 [hodiny] 2 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
OPNF4F022A Didaktika francouzského jazyka II 1. letní 1/2 Z 0 [hodiny] 5 prof. Aline Germain-Rutherford + Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 41-KFJL čeština Z PedF
OPNF4F023A Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 1. letní 0/1 Z 24 [hodiny] 4 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
OPNF4F032A Didaktika francouzského jazyka III 2. zimní 1/1 Zk 0 [hodiny] 3 prof. Aline Germain-Rutherford + Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. + doc. Jana Bírová, Ph.D. 41-KFJL čeština Z PedF
OPNF4F033A Souvislá praxe na SŠ s reflexí 2. zimní 0/1 Z 24 [hodiny] 4 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
 
povinné předměty / závěrečná práce / složka 4   (limit: 13)
OPNF4F042A Příprava a odevzdání diplomové práce (francouzština) 2. letní 0/0 Z   11 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. + Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. + PhDr. Renáta Listíková, Dr. 41-KFJL čeština P PedF
OPNF4F043A Seminář k přípravě diplomové práce (francouzština) 1. letní 0/1 Z   2 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. + PhDr. Renáta Listíková, Dr. 41-KFJL čeština P PedF
 
SZ / Povinné předměty NMgr. / pedagogika, psychologie, praxe / složka 1a, 3   (limit: 12)
OPNZ1P001A Obecná didaktika a školní pedagogika 1. zimní 1/1 Zk 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. + Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. + PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPG čeština Z PedF
OPNZ1P003A Pedagogicko-psychologická praxe s reflexí 1. oba 0/1 Z 24 [hodiny] 4 PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. + PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština P PedF
OPNZ1Q002A Pedagogická a školní psychologie 1. zimní 1/1 Zk   4 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. + Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. + doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština Z PedF
 
Povinně volitelný předmět
povinně volitelné předměty / oborová část / složka 2   (limit: 2)
OPNF4F031B Historie a současnost FJ 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
OPNF4F032B Fonetická variabilita FJ 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
OPNF4F035B Stylistická analýza textu 2. zimní 1/0 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 41-KFJL čeština P PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / společný základ / složka 1c   (limit: 4)
OPNZ1A047B Anglický jazyk se zaměřením na akademické dovednosti 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. 41-KAJL čeština PedF
OPNZ1B045B Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 41-KBES čeština PedF
OPNZ1C032B Prezentační a komunikační dovednosti 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNZ1C037B Mediální výchova 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 41-KCJ čeština PedF
OPNZ1C046B Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 41-KOVF čeština PedF
OPNZ1E049B Akční výzkum v praxi učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 41-KCHDCH čeština PedF
OPNZ1G036B Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 41-KG čeština PedF
OPNZ1H050B Hudebně kulturní místopis pro učitele 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 41-KHV čeština PedF
OPNZ1I043B Kybernetická bezpečnost 2. oba 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. 41-KITTV čeština PedF
OPNZ1L038B Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 41-KCL čeština PedF
OPNZ1M041B Finanční gramotnost a ochrana spotřebitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. + prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 41-KMDM čeština PedF
OPNZ1Q033B Sebezkušenostní seminář 2. letní 0/3 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q034B Techniky sdílení profesních zkušeností 2. letní 0/3 Z 0 [hodiny] 4 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1S042B Bezpečnostní problematika ve školách 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1T044B Příprava občanů k ochraně státu 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 41-KTV čeština PedF
OPNZ1U039B Základy andragogiky a gerontogogiky 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy 41-KAMV čeština PedF
OPNZ1U040B Základy školského managementu 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy 41-KAMV čeština PedF
OPNZ1Z035B Tvorba a vyhodnocování písemných prací a testů v práci učitele 2. letní 0/2 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1Z048B Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele 2. letní 2/0 Z 0 [hodiny] 4 PhDr. David Greger, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / pedagogický modul / složka 1a   (limit: 2)
OPNZ1P002B Multikulturní výchova 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P003B Pedagogické ovlivňování volného času 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jana Kočí, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P004B Zdravotní gramotnost pro učitele 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P005B Autorita ve výchově 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P006B Prevence školního násilí a šikanování 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P007B Výchova zážitkem 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P008B Kapitoly z dějin školství 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. + PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P009B Vybrané osobnosti pedagogického myšlení 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. + Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P011B Multiculturality in Education 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. + Angie Moore, M.A. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1P012B Authority in Education 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. + Angie Moore, M.A. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1S010B Inkluzivní pedagogika 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
OPNZ1Z001B Alternativní a inovativní přístupy ve vzdělávání 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. + doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / pedagogicko-psychologický modul / složka 1a   (limit: 3)
OPNZ1P023B Tvorba a využití didaktických testů 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P024B Sebevýchova pro učitele 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P025B Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1P032B Development and Use of Didactical Tests 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 41-KPG angličtina PedF
OPNZ1P033B Vybrané výchovné problémy 2. letní 0/1 KZ   3 PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. 41-KPG čeština PedF
OPNZ1Q026B Poruchy učení a chování 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. + PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q027B Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí 2. zimní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q028B Prevence syndromu vyhoření 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q029B Efektivní komunikace ve škole (učitel, ředitel, žák, rodič a asistent) 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q030B Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q035B Sociokognitivní přístupy k učení a jejich aplikace při koncepci výuky 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1S031B Dramaterapie a biblioterapie 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 41-KSP čeština PedF
OPNZ1Z021B Hodnocení žáků a studentů ve škole 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
OPNZ1Z022B Kurikulum současné školy 2. letní 0/1 KZ 0 [hodiny] 3 RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 41-UVRV čeština PedF
 
SZ / Povinně volitelné předměty NMgr. / psychologický modul / složka 1a   (limit: 2)
OPNZ1Q011B Pedagogicko-psychologické poradenství 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q012B Motivace ve škole 2. oba 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q013B Nadané děti 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Radka High, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q014B Příčiny, projevy a prevence rizikového chování 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q015B Školní třída a třídní učitel 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q016B Vztah rodiny a školy 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q017B Žáci a virtuální svět 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q018B Genderová socializace a rovnost ve škole 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q019B Kognitivní psychologie pro školní učení 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Anna Páchová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OPNZ1Q020B Školní neúspěšnost - kazuistické semináře 2. zimní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
Volitelný předmět
volitelné předměty / doporučené volitelné   
OPNF4F034B Příběh autobiografie 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 2 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 41-KFJL čeština PedF
OPNF4F103C Francouzská literární kritika XX. století 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. + Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 41-KFJL čeština PedF
OPNF4F104C Literární komparatistika 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 PhDr. Renáta Listíková, Dr. 41-KFJL čeština PedF
OPNF4F106C Mýtus a mytokritika 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 41-KFJL čeština PedF
OPNF4F107C Úvod do dialektologie francouzštiny 2. letní 0/1 Z 0 [hodiny] 3 Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 41-KFJL čeština PedF

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
OSZD105FJ Obhajoba diplomové práce
OSZNM137 Pedagogika a psychologie pro učitele
OSZNM106 Francouzský jazyk a literatura s didaktikou
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK