PředmětyPředměty(verze: 953)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS

STUDIUM HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI prezenční 2018 (platnost od 2018)

YBSA002Úvod do společenských věd II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1. ročník
letní semestr
oba2/0ZkHT6prof. Miloš Havelka, CSc., Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBFA002Úvod do filosofie II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1. ročník
letní semestr
oba2/0ZkHT6Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHA002Úvod do historie II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1. ročník
letní semestr
oba2/0ZkHT6Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D., Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSYBHA008čeština
YBSA003Proseminář k akademickým dovednostem [rozvrh LS]1. ročník
letní0/2KZHT5Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, PhDr. Dana Bittnerová, CSc.24-SMFHSčeština, angličtina
YBEA001Rozprava s rodilým mluvčím [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1. ročník
letní semestr
oba0/0ZkHT4Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSA004Úvod do společenskovědních metod [rozvrh ZS]2. ročník
zimní2/0ZkHT3Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBEA002Ověření jazykové kompetence [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2. ročník
letní semestr
oba0/0ZkHT10Mgr. Lily Císařovská, Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBDA005Diplomní seminář I. [rozvrh ZS]3. ročník
zimní0/2ZHT14H5Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBDA006Diplomní seminář II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3. ročník
letní semestr
oba0/2ZHT14H5Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSangličtina
YBSB001Úvod do sociologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Miloš Havelka, CSc., Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSB002Úvod do sociokulturní antropologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB003Úvod do psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB004Významní představitelé sociologického myšlení [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB005Moderní společnosti a sociologické teorie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB006Sociologie institucí [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Ing. Karel Müller, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB008Sociální nerovnosti [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB010Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná témata ze sociologie organizace [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSB011Sociologie konfliktu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Karel Černý, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB012Sociologie životního prostředí [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB013Gender a společnost [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ing. Petr Pavlík, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB014Sociologie občanské společnosti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB016Migrace a postmigrační procesy [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB017Romové a diskurz marginalizace [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB018Subkultury mládeže [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB021Mimoevropské hudební kultury II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB022Cesty k postmoderní antropologii [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB023Politiky paměti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB027Klasikové sociokulturní antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB030Politiky identit [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB031Antropologie a prostor [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB032Vývojová psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB033Psychologie celoživotního vývoje [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB034Psychologie osobnosti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB035Evoluční psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Klára Bártová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB036Sociální psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB037Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB038Psychofyziologie a neuropsychologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB001KÚvod do sociologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Miloš Havelka, CSc., Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB002KÚvod do sociokulturní antropologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB003KÚvod do psychologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB006KSociologie institucí (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Ing. Karel Müller, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB036KSociální psychologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB041Ekonomie veřejného sektoru [rozvrh LS]letní0/2ZkHT4Ing. Petr Špecián, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB040Sociologie rodiny [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB042Sociokulturní antropologie: Etika, epistemologie, kontroverze [rozvrh LS]letní0/2ZkHT4Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB005KModerní společnosti a sociologické teorie (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB011KSociologie konfliktu (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Karel Černý, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB032KVývojová psychologie (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB034KPsychologie osobnosti (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB023KPolitiky paměti (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB043Vybrané otázky výzkumu v pedagogické psychologii [rozvrh LS]letní0/2KZHT4doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB044Antropologie města pro 21. století [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB018KSubkultury mládeže (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHS4Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB046Antropologie příbuzenství [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB048Moc, rezistence, násilí: úvod do politické antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB027KKlasikové sociokulturní antropologie (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHS4Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB045Úvod do antropologie náboženství [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBFB001Základní pojmy filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB002Základní otázky logiky I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB003Základní otázky logiky II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB004Základní otázky logiky I. - seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB005Základní otázky logiky II. - seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB012Filosofie raného novověku - kontinentální tradice [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB014Filosofie raného novověku - britský empirismus [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB015Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB016Filosofie pozdního novověku - Kant [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB020Fenomenologie I. [rozvrh ZS]zimní0/2ZkHT4prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSčeština
YBFB021Fenomenologie II. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB022Fenomenologie raného Heideggera [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB023Heideggerův „Bytí a čas“ – četba [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB024Filosofická antropologie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Mgr. Jakub Marek, Ph.D., Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB027Etika II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB028Politická filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB029Politická filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB032Strukturální poetika vyprávění [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB033Interpretace literárního díla [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB035Teorie obrazu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB036Umění a vizuální kultura [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB037Gnoseologické aspekty vizuálních médií [rozvrh LS]letní2/0KZHT4doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB038Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Aleš Svoboda24-FMFHSčeština
YBFB039Vizuální sémiotika [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-FMFHSčeština
YBFB042Tvořivost a osobnost [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB045Úvod do Platónovy filosofie [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB046Aristoteles: O duši [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB047Základní pojmy filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB051Michel Foucault: figury moci [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB061Hannah Arendtová: banalita zla [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB068Aristotelés: Úvod do zoologie [rozvrh ZS]zimní0/2ZkHT4doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB001KZákladní pojmy filosofie I. (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní5/0ZkHS4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB071Uvedení do křesťanské filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB072Téma člověka a společnosti v britské filosofii [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB078Uvedení do křesťanské filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB079Aristoteles: Metafyzika [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB081Michel Foucault: rozum a ne-rozum [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB082Štruktúra, diskurz, moc (Lévi-Strauss, Barthes, Foucault) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.24-FMFHSčeština
YBFB083Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Aleš Svoboda24-FMFHSčeština
YBFB084Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB088Estetika v kontextu filosofie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB090Estetika v kontextu filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB091Vybrané kapitoly z estetiky [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jan Josl, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB092Dílo Rolanda Barthesa [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB093Duše v antice [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB094Platónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB095Rétorika u Platóna a Aristotela [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB094KPlatónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.) (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHS4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB045KÚvod do Platónovy filosofie (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB098Platón a Aristotelés o lásce a přátelství [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB099Problém člověka [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB099KProblém člověka (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB100Feminizmus a umenie [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB097Súčasné umenie v kontexte filozofie a súčasnej teorie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.24-FMFHSslovenština
YBHB008Náboženství a dějiny muslimských zemí I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB009Náboženství a dějiny muslimských zemí II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB010My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB011Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB012Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB016Československo 1969-89 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB017Dějiny rodiny v evropské společnosti I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB018Dějiny rodiny v evropské společnosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB019Dějiny kosmologie I. [rozvrh ZS]zimní0/4KZHT14H4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB021Vnímání uměleckého díla v čase [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. ak. mal. Jaroslav Alt24-HMFHSčeština
YBHB022Město jako obraz (starověk) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB023Město jako obraz (evropský středověk) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB026Etapy (výtvarné) moderny [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-HMFHSčeština
YBHB027Tendence poválečného výtvarného umění [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-HMFHSčeština
YBHB029Historický seminář - Úvod do studia dějepisu [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Dr. phil. Pavel Himl, Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB030Vybrané problémy českých dějin I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB031Vybrané problémy českých dějin II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB032Čechy a Anglie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB033Dějiny peněz [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB034Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd I. (1848 - 1918) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB035Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB036Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB037Multietnická a multikulturní společnost Československé republiky (1918 - 1939) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB038"Český" antisemitismus – komparativní pohled (1848–1989) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB039Dějiny každodennosti I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB040Dějiny každodennosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB042Středověká katedrála [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB041Severská vikinská a středověká kultura I.: vikinská kultura (ca. 793 - 1066) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB046Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397) [rozvrh LS]letní2/0KZHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB050Úvod do antických studií [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.24-HMFHSčeština
YBHB039KDějiny každodennosti I. (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní5/0ZkHS4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB054Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB055Folklor jako historický pramen [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB057Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHS4Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB056Vývoj veřejné správy v českých zemích po roce 1848 [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB059Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) [rozvrh LS]letní2/0KZHT4Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB060Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB061Dějiny kosmologie II. [rozvrh LS]letní0/4KZHT14H4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB063Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury II [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB067Habsburský panovník a jeho obraz v českých zemích pozdního raného novověku [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB012KZrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHS4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB064Řecké náboženství: rituál [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.24-HMFHSčeština
YBHB011KKrál a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB040KDějiny každodennosti II. (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBEC007Nácvik anglického překladu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC008AJ - Intermediate [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC009AJ - Upper-Intermediate [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC012AJ - Listening Skills (Intermediate) [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC013Němčina pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC014Němčina pro mírně pokročilé II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC015Francouzština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC017Čínština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/4KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBKC018Teorie fotografie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC019Základy muzejních studií [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC021Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC022Prvky výtvarné tvorby [rozvrh ZS]zimní0/4KZDS3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC023Relační malba I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/3KZDS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC024Relační malba II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/3KZDS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC025Literární tvorba [rozvrh ZS]zimní0/2ZHT3Mgr. Pavel Jonák, DiS.24-CRFHSčeština
YBKC027Percepce hudební tvorby [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC030Základy výstavní praxe [rozvrh LS]letní0/2KZHT3MgA. Karel Zavadil, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC031Tvořivá dramatika [rozvrh LS]letní0/23ZHS3MgA. Michaela Váňová24-CRFHSčeština
YBKC032Malba a výtvarné vyjadřování [rozvrh ZS]zimní0/3ZDS3ak. mal. Kateřina Štenclová24-CRFHSčeština
YBHC035Krajina jako fenomén [rozvrh LS]letní0/3ZkDS3doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBSC042Diskurzivní analýza [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSC044Česká otázka v evropském kontextu I. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. Miloš Havelka, CSc.24-SMFHSčeština
YBKC046Vizuální sociologie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Rudolf Šmíd24-CRFHSčeština
YBSC052Nativní Severní Amerika I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC056Člověk a náboženství [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC059Srovnávací psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC061Psychologie zdraví [rozvrh LS]letní0/2KZHT3doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC063Seminář experimentální psychologie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Klára Bártová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC064Studium kognitivních schopností papoušků šedých [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC065Praktikum ze srovnávací psychologie [rozvrh ZS]zimní0/3KZDS3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBZB91000Rozprava - NJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0ZkHT3Veronika Körner-Beneš, Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBZB92000Rozprava - FJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0ZkHT3Irma Hvorecká, Ph.D., Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSC161Neverbální komunikace [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC160Základy mezikulturní psychologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC155Hra. Sada. Zápas. Sport v interdisciplinární perspektivě [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Matouš Veselský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC152Seminář k Úvodu do sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC150Politická sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT10H3Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC146Seminář k Úvodu do antropologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D., Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC140Četba antropologických textů k problematice Romů [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBKC181Vědecká a cestopisná žurnalistika [rozvrh LS]letní0/26KZHS3Mgr. Michal Josephy, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC180Od zvuků k hudbě [rozvrh ZS]zimní0/27ZHS3Jan Matásek, DiS.24-CRFHSčeština
YBKC179Právní aspekty výstavní činnosti [rozvrh ZS]zimní0/33KZHS3PhDr. Dagmar Jelínková24-CRFHSčeština
YBKC178Proměny tance [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Lucie Poláčková24-CRFHSčeština
YBKC177Vizuální antropologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Michal Josephy, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC174Topoi populární kultury a narativního filmu [rozvrh ZS]zimní0/4ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC173Svět písma - cvičení [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC172Svět písma [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC171Slow Toning [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC169Pilates [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHS2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC167Kritická teorie reklamy [rozvrh ZS]zimní0/2ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC166Aerobik B: Total Body [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC165Aerobik A: Cardio Dance [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC164Modelování [rozvrh LS]letní0/27ZHS3Edita Devínská24-CRFHSčeština
YBKC163Kaligrafie [rozvrh LS]letní2/0KZHT3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC162Intermediální tvorba II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/35KZHS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC161Intermediální tvorba I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/35KZHS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC160Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop [rozvrh ZS]zimní0/30ZHS3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC159Grafika - hlubotisk [rozvrh LS]letní0/27ZHS3MgA. Vojtěch Kovářík24-CRFHSčeština
YBKC158Základy videotvorby [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3PhDr. Daniel Říha, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC157Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC156Alternativní kurátorství [rozvrh ZS]zimní0/15KZHS3MgA. Karel Zavadil, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBEC074AJ - Advanced II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC075AJ - Advanced III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Klára Petříková, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC077AJ - Advanced V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSangličtina
YBEC080AJ - Upper-Advanced [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSangličtina
YBEC081AJ - Upper-Intermediate III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC083Czech Language Course for Beginners [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Barbora Těhníková24-KOFHSangličtina
YBEC085Četba staroseverských textů pro pokročilé [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC086Četba staroseverských textů pro začátečníky [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC087Čínština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBEC090Francouzština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC091Francouzština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC093Němčina pro mírně pokročilé I [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC094Němčina pro pokročilé [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Veronika Körner-Beneš24-KOFHSněmčina
YBEC095Norský svět: jazyk a kultura I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC101Sociolingvistika [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC102Španělština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC103Španělština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC105Úvod do studia jazyka I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBFC125Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC130Kořeny evropské tradice I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC134Podoby těla v literatuře [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC135Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Miloš Havelka, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC138Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3RNDr. Zdeněk Kalva24-FMFHSčeština
YBFC140Sokratovské dialogy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/10KZHS3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSčeština
YBFC141Sokratovské dialogy - AJ, NJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KZHT3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSangličtina
YBFC142Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ [rozvrh ZS]zimní0/0KZHT3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSangličtina
YBFC182Kořeny evropské tradice II. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBAJ048Oral history perspectives on Cold War 1945-1989 [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.24-SHVAJFHSangličtina
YBSC158Krize jako příležitost I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBSC002Seminář kontrolované četby - Berger, Luckman: Sociální konstrukce reality [rozvrh LS]letní0/3KZHS3Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Mgr. Tomáš Mašek24-SMFHSčeština
YBSC001Seminář kontrolované četby - Geertz: Interpretace kultur [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBHC125Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC006Seminář kontrolované četby - Iggers: Dějepisectví ve 20. století [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBFC110Hegelovský seminář [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.24-FMFHSčeština
YBEC089Essentials of Academic Writing in English [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBSC159Budoucnost demokracie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBKC182Praktická hudba [rozvrh LS]letní0/27ZHS3Jan Matásek, DiS.24-CRFHSčeština
YBFC127Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBKC183Digitální umění a nová média I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBFC149Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář [rozvrh LS]letní0/9KZHT3Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC144Filosofická cvičení [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC145Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC164Kořeny evropské tradice IV. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC162Kořeny evropské tradice III. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC143Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey [rozvrh LS]letní0/2ZkHT3Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBSC167Hudebně-antropologický seminář [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC069Krize jako příležitost II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBSC074Nativní Severní Amerika II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC076Praktikum ke kvalitativnímu výzkumu v sociologii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC070Sociologie globalizace [rozvrh LS]letní0/2ZHT10H3Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC071Terénní praxe v romských osadách [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC077Aplikovaná antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC182Západní umělecká hudba [rozvrh LS]letní0/2KZHT3MgA. Aleš Kaspřík24-SMFHSčeština
YBKC187Programovaný obraz [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC184Digitální umění a nová média II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC188Nekonečná romantika [rozvrh LS]letní0/2ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC186Od krajiny k abstrakci [rozvrh LS]letní0/30ZHS3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC185Úvahy nad současnou architekturou [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT3Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBEC019Čínština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBEC021Francouzština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC022Francouzština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC023Francouzština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC024Nácvik anglického překladu II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Lily Císařovská, PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC025Němčina pro mírně pokročilé II [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Veronika Körner-Beneš24-KOFHSněmčina
YBEC026Němčina pro začátečníky II [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC027Norský svět II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC028Úvod do studia jazyka II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC030KProblematika skeletového překladu (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní0/5ZHS3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC119Academic Reading and Writing [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHS26H3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSYBAJ003angličtina
YBEC143Jazykový konzultační seminář – tandem [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZHT2Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D., Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBFC187Myšlení fenoménů současnosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZHT3Mgr. Jakub Marek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHC133Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBFC189Je křesťanství morálním náboženstvím? [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3Mgr. Eliška Pincová, doc. PhDr. Zdeněk Pinc24-FMFHSčeština
YBHC137Metody archeologického studia [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBAJ063Czech Intermediate [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Bc. Michaela Salačová24-SHVAJFHSangličtina
YBEC109Italština pro začátečníky [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC112Latina pro začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC113Základy redakční práce: od rukopisu ke knize [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSC172Antropologie handicapu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3Mgr. Eliška Pincová24-SMFHSčeština
YBSC174Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině [rozvrh ZS]zimní0/12ZHS3doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBEC116Latina pro mírně pokročilé [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBHC139Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC140Průmyslová revoluce kolem nás. Relikty industriální krajiny 19. a počátku 20. století v Praze a nejbližším okolí [rozvrh LS]letní0/2KZHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBFC196Myšlení z hlediska celku – textový seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT3doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC198Je křesťanství morálním náboženstvím? II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC199Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Zdeněk Pinc24-FMFHSčeština
YBHC142Archiv, text, interpretace (proseminář) [rozvrh LS]letní2/0KZHT4prof. Dr. phil. Pavel Himl24-HMFHSčeština
YBHC143Historická antropologie I. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.24-HMFHSčeština
YBEC146Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC147Svět staroseverské literatury II. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBFC208Filosofie živé přírody I. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC210Téma člověka a společnosti v britské filosofii – seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC211Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC212Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophie Studenten [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSněmčina
YBFC214Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3Mgr. Jakub Marek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHC146Malířství v proměnách evropské společnosti na počátku 20. století [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. ak. mal. Jaroslav Alt24-HMFHSčeština
YBHC149Eduard Štorch, pedagog, spisovatel, archeolog, utopista [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC151Idea monarchismu historické tradice a současnost [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC152Emigrace a exil ve 20. století [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHC153Historická antropologie II. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.24-HMFHSčeština
YBHC154Seminář kontrolované četby – Křen: Historické proměny češství  [rozvrh LS]letní0/3KZHS3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBEC151Evropská literární kultura I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Mgr. Martin Putna, Dr.24-KOFHSčeština
YBSC177Kvantitativní metody empirického výzkumu [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT5Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC178Současný Blízký východ. Vybrané problémy očima sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Černý, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC179Sociologie nerůstu [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC180Hudba a gender [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBKC191Umění ve veřejném prostoru [rozvrh ZS]zimní27/0ZHS3Kurt Gebauer24-CRFHSčeština
YBSC183Kvalitativní metody empirického výzkumu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT5Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC183KKvalitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní10/0ZkHS5Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC185Základy datové analýzy v psychologickém výzkumu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC190Vybraná témata sociální a kulturní antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBHC159Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC160Situovaný motorismus v lidovém narativu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC161Fenomén motorismu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBFC224Filosofie přírody a fenomenologie [rozvrh LS]letní2/0KZHT3prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSčeština
YBFC225Seminář kontrolované četby - Descartes: Meditace o první filosofii [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC226Základní pojmy moderní fyziky a astronomie II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3RNDr. Zdeněk Kalva24-FMFHSčeština
YBFC228Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSněmčina
YBEC153AJ - Upper-Intermediate II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC154Čínština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBEC155Italština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBKC196Trailový běh [rozvrh LS]letní0/0ZHS2Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC193Úvod do teorie interaktivních médií [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3PhDr. Daniel Říha, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC194Úvod do studia ludologie [rozvrh LS]letní0/2ZkHT3PhDr. Daniel Říha, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC195Klasický jazyk architektury [rozvrh LS]letní2/0ZkHS3Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC197Podoby architektonické moderny [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBSC189KMagie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a raně novověké kultuře (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Jirsová24-SMFHSčeština
YBSC193Primatologie - člověk a jeho nejbližší příbuzní [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Klára Valentová24-SMFHSčeština
YBHC167Panovnický dvůr a dvorská kultura [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC169Soudobá evropská kultura a její politická dimense [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC170Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC171Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu – seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC172Vybraná témata dějin raného novověku I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC173History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-HMFHSangličtina
YBEC160AJ - Intermediate pro mluvčí východoslovanských jazyků [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Nataliia Holubenko, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC162Reading English Academic Texts [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Rostislav Gramskopf24-KOFHSčeština
YBEC163Redakce překladu I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC165Italština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC152Short Story and Translation of Fiction in English [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBSC194Úvod do medicínské antropologie. Kultura, zdraví a nemoc [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC198Sociologie náboženství [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. Miloš Havelka, CSc.24-SMFHSčeština
YBSC199Sociologie času [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBEC030Problematika skeletového překladu [rozvrh LS]letní3/3ZHS3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC168Italština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC169Early English Language and Literature [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC171Redakce překladu II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC172Jazyk jako klíč ke kultuře a myšlení [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Marie Pavlásková24-KOFHSčeština
YBHC177Vybrané kapitoly z moderních hospodářských dějin [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC178Nesoučasná současnost aneb Jak jsou tu jednotlivé časové vrstvy minulosti s námi [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC179My a oni: Evropa a „evropanství“ v raném novověku – seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC180Středověk v nás [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBSC204Vybraná témata psychologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC207Brain and Behaviour [rozvrh LS]letní2/0KZHT4James Pfaus, Ph.D.24-SMFHSangličtina
YBFC246Četba filosofických textů k matematice a logice [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC247Dvě století s hlavonožci [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Richard Zika, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC249Filosofie a básnictví (Dante - Purgatorio) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC250J.G. Herder: Filosofie lidskosti v období raného romantismu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Adam Vostárek24-FMFHSčeština
YBFC251Hume a Kant o morálce [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC252Goethe, Nauka o barvách – četba a interpretace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.24-FMFHSčeština
YBHC181Homér jako pramen historie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.24-HMFHSčeština
YBHC182Who is who? Slavné i méně slavné osobnosti české a světové archeologie 19. a 21. století [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC183Kulturní dějiny české železnice [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC184Novověká paleografie, aneb dešifrování starých textů a hra s prameny – seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC185Kulturnědějinné souvislosti demografického chování [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC186Byli jsme někdy moderní? Jak se evropské společnosti od roku 1500 proměnily a nechtějí o tom vědět [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Dr. phil. Pavel Himl24-HMFHSčeština
YBEC176Četba staroseverských textů pro pokročilé II. [rozvrh ZS]zimní0/5KZHS3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC177Antika a/nebo křesťanství. Literatura pozdního Říma a motivy soumraku civilizace [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Mgr. Martin Putna, Dr.24-KOFHSčeština
YBEC178Cibulský seminář dějin evropského ducha XIII. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3prof. Mgr. Martin Putna, Dr.24-KOFHSčeština
YBEC179Ukrainian Language and Culture [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Nataliia Holubenko, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC181Francouzština pro středně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC182Medieval Literature in Bohemia [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC183Medieval Cultural Pluralism [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC184Women in Medieval England and Their Literature [rozvrh ZS]zimní2/0ZHT4Mgr. Klára Petříková, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC185Czech Exilic Literature and Textual Practices in the 17th Century [rozvrh ZS]zimní2/0ZHT4PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBKC199Deset odstínů filmové avantgardy [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. Martin Mišúr, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC200Kurz běžeckého lyžování [rozvrh ZS]zimní0/24ZkHS2Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBFC248Hermann Schmitz – Prostor přítomnosti [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Robert Kanócz, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBEC186Mediální sémiotika [rozvrh ZS]zimní1/1ZkHT3doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSC209Člověk a náboženství II. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC203Terénní antropologická praxe [rozvrh LS]letní0/2KZHT5Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC211Balkán v antropologické perspektivě [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBFC253Architektura jako filosofické téma [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC254Myšlení fenoménů současnosti I.: Máme naději? [rozvrh ZS]zimní2/0ZHT3Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC255Filosofické interpretace weird fiction prvních desetiletí dvacátého století [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Richard Zika, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC256Příspěvky k filosofii (Ze spatření) [rozvrh LS]letní0/2ZkHT3doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC257Albert Camus: od absurdna k revoltě [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC258Rousseau, Sade a jejich čtenáři [rozvrh LS]letní2/0ZHT3doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC259Četba Schellingova Pojednání o bytnosti lidské svobody [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC260Kořeny evropské tradice V. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3doc. PhDr. Zdeněk Pinc24-FMFHSčeština
YBHC188Řecké náboženství: bohové [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.24-HMFHSčeština
YBHC189Vybraná témata dějin raného novověku II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBEC190Francouzština pro středně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC191Španělština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC192Španělština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC193Ukrajinský jazyk a literatura [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Nataliia Holubenko, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC194English with Movies for Humanities [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Nataliia Holubenko, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC196Filosofie jazyka [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC197Staroseverská literatura v historickém a kulturním kontextu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Lucie Korecká, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC198Cibulský seminář dějin evropského ducha XIV. [rozvrh LS]letní0/5KZHS3prof. Mgr. Martin Putna, Dr.24-KOFHSčeština
YBKC201Splynutie umenia so životom [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.24-CRFHSslovenština
YBKC203Filmový seminář [rozvrh LS]letní0/2ZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D., Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBSC214KMagie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a novověké kultuře II. (kombinovaná forma) [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Jirsová24-SMFHSčeština
YBSC215Projekt sociálního podniku [rozvrh LS]letní0/2ZHT3doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.24-SMFHSčeština
YBSC216Etnografie komemorativních aktivit [rozvrh LS]letní0/0ZHS3Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC217Summer School: Theory and ethnography of electronic dance music scenes [rozvrh LS]letní10/8KZHS4David Verbuč, M.A., Ph.D.24-SMFHSangličtina
YBSC202Kvalitativní analýza dat v prostředí Atlas.ti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC210Introduction to Anthropology of Arts [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Dr. phil. Melanie Janet Sindelar, M.Sc.24-SMFHSangličtina
YBSB001Úvod do sociologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Miloš Havelka, CSc., Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSB002Úvod do sociokulturní antropologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB003Úvod do psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB004Významní představitelé sociologického myšlení [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB005Moderní společnosti a sociologické teorie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB006Sociologie institucí [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Ing. Karel Müller, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB008Sociální nerovnosti [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB010Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná témata ze sociologie organizace [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSB011Sociologie konfliktu [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Karel Černý, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB012Sociologie životního prostředí [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB013Gender a společnost [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ing. Petr Pavlík, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB014Sociologie občanské společnosti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB016Migrace a postmigrační procesy [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB017Romové a diskurz marginalizace [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc.24-SMFHSčeština
YBSB018Subkultury mládeže [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB021Mimoevropské hudební kultury II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB022Cesty k postmoderní antropologii [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB023Politiky paměti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB027Klasikové sociokulturní antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB030Politiky identit [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB031Antropologie a prostor [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB032Vývojová psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB033Psychologie celoživotního vývoje [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB034Psychologie osobnosti [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB035Evoluční psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Klára Bártová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB036Sociální psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB037Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB038Psychofyziologie a neuropsychologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBFB001Základní pojmy filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB002Základní otázky logiky I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB003Základní otázky logiky II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB004Základní otázky logiky I. - seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB005Základní otázky logiky II. - seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB012Filosofie raného novověku - kontinentální tradice [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB014Filosofie raného novověku - britský empirismus [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB015Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB016Filosofie pozdního novověku - Kant [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB020Fenomenologie I. [rozvrh ZS]zimní0/2ZkHT4prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSčeština
YBFB021Fenomenologie II. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB022Fenomenologie raného Heideggera [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB023Heideggerův „Bytí a čas“ – četba [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB024Filosofická antropologie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Mgr. Jakub Marek, Ph.D., Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB027Etika II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB028Politická filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB029Politická filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB032Strukturální poetika vyprávění [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB033Interpretace literárního díla [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB035Teorie obrazu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB036Umění a vizuální kultura [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB037Gnoseologické aspekty vizuálních médií [rozvrh LS]letní2/0KZHT4doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB038Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Aleš Svoboda24-FMFHSčeština
YBFB039Vizuální sémiotika [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-FMFHSčeština
YBHB008Náboženství a dějiny muslimských zemí I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB009Náboženství a dějiny muslimských zemí II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB010My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB011Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB012Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB016Československo 1969-89 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB017Dějiny rodiny v evropské společnosti I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB018Dějiny rodiny v evropské společnosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB019Dějiny kosmologie I. [rozvrh ZS]zimní0/4KZHT14H4Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB021Vnímání uměleckého díla v čase [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. ak. mal. Jaroslav Alt24-HMFHSčeština
YBHB022Město jako obraz (starověk) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB023Město jako obraz (evropský středověk) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB026Etapy (výtvarné) moderny [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-HMFHSčeština
YBHB027Tendence poválečného výtvarného umění [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Aleš Svoboda24-HMFHSčeština
YBHB029Historický seminář - Úvod do studia dějepisu [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Dr. phil. Pavel Himl, Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB030Vybrané problémy českých dějin I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT4Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB031Vybrané problémy českých dějin II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jan Tuček, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB032Čechy a Anglie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB033Dějiny peněz [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB034Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd I. (1848 - 1918) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB035Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB036Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939) [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB037Multietnická a multikulturní společnost Československé republiky (1918 - 1939) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB038"Český" antisemitismus – komparativní pohled (1848–1989) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB039Dějiny každodennosti I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHB040Dějiny každodennosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBEC007Nácvik anglického překladu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC008AJ - Intermediate [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC009AJ - Upper-Intermediate [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC012AJ - Listening Skills (Intermediate) [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC013Němčina pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC014Němčina pro mírně pokročilé II [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC015Francouzština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC017Čínština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/4KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBKC018Teorie fotografie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC019Základy muzejních studií [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC021Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC022Prvky výtvarné tvorby [rozvrh ZS]zimní0/4KZDS3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC023Relační malba I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/3KZDS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC024Relační malba II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/3KZDS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC025Literární tvorba [rozvrh ZS]zimní0/2ZHT3Mgr. Pavel Jonák, DiS.24-CRFHSčeština
YBKC027Percepce hudební tvorby [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC030Základy výstavní praxe [rozvrh LS]letní0/2KZHT3MgA. Karel Zavadil, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC031Tvořivá dramatika [rozvrh LS]letní0/23ZHS3MgA. Michaela Váňová24-CRFHSčeština
YBKC032Malba a výtvarné vyjadřování [rozvrh ZS]zimní0/3ZDS3ak. mal. Kateřina Štenclová24-CRFHSčeština
YBHC035Krajina jako fenomén [rozvrh LS]letní0/3ZkDS3doc. ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBSC042Diskurzivní analýza [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBSC044Česká otázka v evropském kontextu I. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. Miloš Havelka, CSc.24-SMFHSčeština
YBKC046Vizuální sociologie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Rudolf Šmíd24-CRFHSčeština
YBSC052Nativní Severní Amerika I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC056Člověk a náboženství [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC059Srovnávací psychologie [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC061Psychologie zdraví [rozvrh LS]letní0/2KZHT3doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC063Seminář experimentální psychologie [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Klára Bártová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC064Studium kognitivních schopností papoušků šedých [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC065Praktikum ze srovnávací psychologie [rozvrh ZS]zimní0/3KZDS3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB041Ekonomie veřejného sektoru [rozvrh LS]letní0/2ZkHT4Ing. Petr Špecián, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB040Sociologie rodiny [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBFB046Aristoteles: O duši [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB051Michel Foucault: figury moci [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB045Úvod do Platónovy filosofie [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB047Základní pojmy filosofie II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHB041Severská vikinská a středověká kultura I.: vikinská kultura (ca. 793 - 1066) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB046Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397) [rozvrh LS]letní2/0KZHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB042Středověká katedrála [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB050Úvod do antických studií [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.24-HMFHSčeština
YBHC006Seminář kontrolované četby - Iggers: Dějepisectví ve 20. století [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHC125Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBFC110Hegelovský seminář [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC125Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC127Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC130Kořeny evropské tradice I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC134Podoby těla v literatuře [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC135Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Miloš Havelka, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC138Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3RNDr. Zdeněk Kalva24-FMFHSčeština
YBFC140Sokratovské dialogy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/10KZHS3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSčeština
YBFC141Sokratovské dialogy - AJ, NJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0KZHT3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSangličtina
YBFC142Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ [rozvrh ZS]zimní0/0KZHT3Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Winklerová, M.A.24-FMFHSangličtina
YBFC143Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey [rozvrh LS]letní0/2ZkHT3Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC144Filosofická cvičení [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC145Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.24-FMFHSčeština
YBFC149Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář [rozvrh LS]letní0/9KZHT3Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC162Kořeny evropské tradice III. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC164Kořeny evropské tradice IV. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC182Kořeny evropské tradice II. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBSC001Seminář kontrolované četby - Geertz: Interpretace kultur [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC002Seminář kontrolované četby - Berger, Luckman: Sociální konstrukce reality [rozvrh LS]letní0/3KZHS3Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Mgr. Tomáš Mašek24-SMFHSčeština
YBSC074Nativní Severní Amerika II. [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC076Praktikum ke kvalitativnímu výzkumu v sociologii [rozvrh LS]letní2/0ZkHT4Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC077Aplikovaná antropologie [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC140Četba antropologických textů k problematice Romů [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC146Seminář k Úvodu do antropologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D., Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC150Politická sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT10H3Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC152Seminář k Úvodu do sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC155Hra. Sada. Zápas. Sport v interdisciplinární perspektivě [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Matouš Veselský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC158Krize jako příležitost I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBSC159Budoucnost demokracie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBSC160Základy mezikulturní psychologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC161Neverbální komunikace [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC167Hudebně-antropologický seminář [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC182Západní umělecká hudba [rozvrh LS]letní0/2KZHT3MgA. Aleš Kaspřík24-SMFHSčeština
YBKC156Alternativní kurátorství [rozvrh ZS]zimní0/15KZHS3MgA. Karel Zavadil, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC157Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC158Základy videotvorby [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3PhDr. Daniel Říha, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC159Grafika - hlubotisk [rozvrh LS]letní0/27ZHS3MgA. Vojtěch Kovářík24-CRFHSčeština
YBKC160Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop [rozvrh ZS]zimní0/30ZHS3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC161Intermediální tvorba I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/35KZHS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC162Intermediální tvorba II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/35KZHS3doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC163Kaligrafie [rozvrh LS]letní2/0KZHT3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC164Modelování [rozvrh LS]letní0/27ZHS3Edita Devínská24-CRFHSčeština
YBKC165Aerobik A: Cardio Dance [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC166Aerobik B: Total Body [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC167Kritická teorie reklamy [rozvrh ZS]zimní0/2ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC169Pilates [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHS2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC171Slow Toning [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT2Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC172Svět písma [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC173Svět písma - cvičení [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3PhDr. Jana Průšová24-CRFHSčeština
YBKC174Topoi populární kultury a narativního filmu [rozvrh ZS]zimní0/4ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC177Vizuální antropologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Michal Josephy, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC178Proměny tance [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Lucie Poláčková24-CRFHSčeština
YBKC179Právní aspekty výstavní činnosti [rozvrh ZS]zimní0/33KZHS3PhDr. Dagmar Jelínková24-CRFHSčeština
YBKC180Od zvuků k hudbě [rozvrh ZS]zimní0/27ZHS3Jan Matásek, DiS.24-CRFHSčeština
YBKC181Vědecká a cestopisná žurnalistika [rozvrh LS]letní0/26KZHS3Mgr. Michal Josephy, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC182Praktická hudba [rozvrh LS]letní0/27ZHS3Jan Matásek, DiS.24-CRFHSčeština
YBKC183Digitální umění a nová média I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC184Digitální umění a nová média II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC185Úvahy nad současnou architekturou [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba2/0ZkHT3Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC186Od krajiny k abstrakci [rozvrh LS]letní0/30ZHS3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBKC187Programovaný obraz [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Aleš Svoboda24-CRFHSčeština
YBKC188Nekonečná romantika [rozvrh LS]letní0/2ZHT3PhDr. Václav Hájek, Ph.D.24-CRFHSčeština
YBEC019Čínština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBEC021Francouzština pro mírně pokročilé II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC022Francouzština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC023Francouzština pro začátečníky II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC024Nácvik anglického překladu II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT4Mgr. Lily Císařovská, PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC025Němčina pro mírně pokročilé II [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Veronika Körner-Beneš24-KOFHSněmčina
YBEC026Němčina pro začátečníky II [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC027Norský svět II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC028Úvod do studia jazyka II. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC030KProblematika skeletového překladu (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní0/5ZHS3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC074AJ - Advanced II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC075AJ - Advanced III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Klára Petříková, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC077AJ - Advanced V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSangličtina
YBEC080AJ - Upper-Advanced [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSangličtina
YBEC081AJ - Upper-Intermediate III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC085Četba staroseverských textů pro pokročilé [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC086Četba staroseverských textů pro začátečníky [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC087Čínština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Veronika Teryngerová24-KOFHSčeština
YBEC089Essentials of Academic Writing in English [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D.24-KOFHSangličtina
YBEC090Francouzština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC091Francouzština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Kateřina Holovská24-KOFHSčeština
YBEC093Němčina pro mírně pokročilé I [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Pacovský, Ph.D.24-KOFHSněmčina
YBEC094Němčina pro pokročilé [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Veronika Körner-Beneš24-KOFHSněmčina
YBEC095Norský svět: jazyk a kultura I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Jaroslava Vrbová24-KOFHSčeština
YBEC101Sociolingvistika [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC102Španělština pro začátečníky I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC103Španělština pro mírně pokročilé I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC105Úvod do studia jazyka I. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBEC119Academic Reading and Writing [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHS26H3James Partridge, D.Phil., Dr.24-KOFHSYBAJ003angličtina
YBEC143Jazykový konzultační seminář – tandem [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2ZHT2Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D., Mgr. Lily Císařovská24-KOFHSčeština
YBSB001KÚvod do sociologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4prof. Miloš Havelka, CSc., Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB002KÚvod do sociokulturní antropologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB003KÚvod do psychologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSB006KSociologie institucí (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. Ing. Karel Müller, CSc.24-SMFHSčeština
YBAJ048Oral history perspectives on Cold War 1945-1989 [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.24-SHVAJFHSangličtina
YBEC083Czech Language Course for Beginners [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT4Mgr. Barbora Těhníková24-KOFHSangličtina
YBFB042Tvořivost a osobnost [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBSB036KSociální psychologie (kombinovaná forma) [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC069Krize jako příležitost II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3PhDr. Ivan Rynda24-SMFHSčeština
YBSC070Sociologie globalizace [rozvrh LS]letní0/2ZHT10H3Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC071Terénní praxe v romských osadách [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBZB91000Rozprava - NJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0ZkHT3Veronika Körner-Beneš, Irma Hvorecká, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBZB92000Rozprava - FJ [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/0ZkHT3Irma Hvorecká, Ph.D., Mgr. Felix Borecký, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBFB061Hannah Arendtová: banalita zla [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC187Myšlení fenoménů současnosti II. [rozvrh LS]letní2/0ZHT3Mgr. Jakub Marek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHC133Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBFC189Je křesťanství morálním náboženstvím? [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3Mgr. Eliška Pincová, doc. PhDr. Zdeněk Pinc24-FMFHSčeština
YBHC137Metody archeologického studia [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBAJ063Czech Intermediate [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT4Bc. Michaela Salačová24-SHVAJFHSangličtina
YBEC109Italština pro začátečníky [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC112Latina pro začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC113Základy redakční práce: od rukopisu ke knize [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSC172Antropologie handicapu [rozvrh ZS]zimní0/2KZHS3Mgr. Eliška Pincová24-SMFHSčeština
YBFC196Myšlení z hlediska celku – textový seminář [rozvrh LS]letní0/2KZHT3doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC198Je křesťanství morálním náboženstvím? II. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Eliška Pincová24-FMFHSčeština
YBFC199Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT3doc. PhDr. Zdeněk Pinc24-FMFHSčeština
YBHC139Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání [rozvrh LS]letní2/0KZHT3Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC140Průmyslová revoluce kolem nás. Relikty industriální krajiny 19. a počátku 20. století v Praze a nejbližším okolí [rozvrh LS]letní0/2KZHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBEC116Latina pro mírně pokročilé [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBSC174Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině [rozvrh ZS]zimní0/12ZHS3doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová24-SMFHSčeština
YBFB068Aristotelés: Úvod do zoologie [rozvrh ZS]zimní0/2ZkHT4doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHC142Archiv, text, interpretace (proseminář) [rozvrh LS]letní2/0KZHT4prof. Dr. phil. Pavel Himl24-HMFHSčeština
YBHC143Historická antropologie I. [rozvrh LS]letní2/0KZHT3doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.24-HMFHSčeština
YBSB042Sociokulturní antropologie: Etika, epistemologie, kontroverze [rozvrh LS]letní0/2ZkHT4Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBEC146Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce [rozvrh LS]letní0/2KZHT3PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBEC147Svět staroseverské literatury II. [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Marie Novotná, Ph.D.24-KOFHSčeština
YBFB071Uvedení do křesťanské filosofie I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Josef Kružík, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFB072Téma člověka a společnosti v britské filosofii [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC208Filosofie živé přírody I. [rozvrh LS]letní0/2KZHT3Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC210Téma člověka a společnosti v britské filosofii – seminář [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC211Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBFC212Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophie Studenten [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.24-FMFHSněmčina
YBFC214Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon [rozvrh ZS]zimní0/3KZHS3Mgr. Jakub Marek, Ph.D.24-FMFHSčeština
YBHB054Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4Mgr. Marek Suchý, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB055Folklor jako historický pramen [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHB056Vývoj veřejné správy v českých zemích po roce 1848 [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT4doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHB057Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHS4Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.24-HMFHSčeština
YBHC146Malířství v proměnách evropské společnosti na počátku 20. století [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3doc. ak. mal. Jaroslav Alt24-HMFHSčeština
YBHC149Eduard Štorch, pedagog, spisovatel, archeolog, utopista [rozvrh LS]letní2/0ZkHT3prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC151Idea monarchismu historické tradice a současnost [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.24-HMFHSčeština
YBHC152Emigrace a exil ve 20. století [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBHC153Historická antropologie II. [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.24-HMFHSčeština
YBHC154Seminář kontrolované četby – Křen: Historické proměny češství  [rozvrh LS]letní0/3KZHS3PhDr. Roman Zaoral24-HMFHSčeština
YBEC151Evropská literární kultura I. [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT3prof. Mgr. Martin Putna, Dr.24-KOFHSčeština
YBSC177Kvantitativní metody empirického výzkumu [rozvrh ZS]zimní2/0ZkHT5Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC178Současný Blízký východ. Vybrané problémy očima sociologie [rozvrh ZS]zimní0/2KZHT3Mgr. Karel Černý, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC179Sociologie nerůstu [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBSC180Hudba a gender [rozvrh ZS]zimní2/0KZHT3Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D.24-SMFHSčeština
YBKC191Umění ve veřejném prostoru [rozvrh ZS]zimní27/0ZHS3Kurt Gebauer24-CRFHSčeština
YBKC193Úvod do teorie interaktivních médií [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
zimní semestroba0/2KZHT