PředmětyPředměty(verze: 802)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
grafický detail plánu
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceBody/E-KredityKatedraZáměnnostFakulta
povinný předmět
detailCVSE3P0009Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie3zimní26/46 812-ULD3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0010Hematologie a onkologie3letní38/86 Z+Zk912-IHK3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0011Obecné základy patologie a patofyziologie3zimní90/108 Z+Zk1312-PATO3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0012Obecná farmakologie3zimní30/30 Z+Zk412-FARM3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0013Zobrazovací metody3letní18/14 Z+Zk312-RADK3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0015Angličtina pro lékaře3zimní0/30 212-UCJA3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0016Etika a humanitní základy medicíny3letní8/26 Z212-UET3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0017Veřejné zdravotnictví, právo3zimní0/10 212-KVZ3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0018Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III.3letní8/26 Z212-KPL3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0019Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE3zimní8/28 212-ULD3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0020Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE3zimní18/18 Jiné112-IMUN3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0021Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE3letní16/12 Jiné112-INF3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0030Úvod do klinické medicíny III - Interní propedeutika3zimní12/30 Z+Zk212-3INK3. lékařská fakulta
detailCVSE3P0031Úvod do klinické medicíny IV - Chirurgická propedeutika3letní0/30 Z212-CHIR3. lékařská fakulta
 
povinně volitelný předmět
detailCCOCA0005Zdravotnická problematika potápění3oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOCA0009Psoriasis vulgaris3letní0/15 Z112-DERM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0011Drogy a drogové závislosti3letní0/30 Z212-FARM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0030Sexuální zneužívání dětí3zimní0/15 212-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0045Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu3letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0047Paliativní péče3letní0/30 Z212-PCHO3. lékařská fakulta
detailCCOCA0048Sociální péče o děti se zvláštními potřebami3oba0/30 Z212-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0054Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně3zimní0/30 Z212-BIOL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0061Osteoporóza I - obecná část3letní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA0062Osteoporóza II - traumatologická část3letní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOCA0070Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu3zimní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0079Vztah mezi mozkem a chováním (Základy sociální, kognitivní a efektivní neurovědy)3zimní0/30 412-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOCA0083Buněčná a genová terapie: teorie a praxe3letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0084Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie3letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0086Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví3letní0/15 Z112-BIOL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0087Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba3oba0/30 Z212-IKEM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0090Pokročilé mikroskopické metody3zimní0/15 Z112-HIST3. lékařská fakulta
detailCCOCA1009Topographical anatomy for new rehabilitations methods I.3zimní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1010Topographical anatomy for new rehabilitations methods II.3letní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1011Practice in dissection anatomy I.3zimní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1012Practice in dissection anatomy II.3letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1013Practice in dissection anatomy III.3letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1014Practice in dissection anatomy IV.3letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOC0056Ochrana zdraví při práci3oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5813Zdravotní rizika v pracovním prostředí3oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5815Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění3oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5817Komunikační dovednosti v praxi lékaře3oba0/30 Z212-KVZ3. lékařská fakulta
detailCCOC5818Dítě a dospívající s hendikepem3oba0/30 Z212-KDD3. lékařská fakulta
detailCCOC5834Academic Communication in English3zimní0/30 Z212-UCJA3. lékařská fakulta
detailCCOC5837Clinical Anatomy3zimní0/15 212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOC5844Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů3zimní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC5922Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu3zimní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC5929Molekulární podklady apoptosy, jejich poruchy a klinické dopady3oba0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC6422Poradenství v oblasti podpory zdraví3letní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC6806Základy pohybového tréninku3oba0/30 Z212-UTVY3. lékařská fakulta
detailCCOC6879Dg. a komplexní léčba plicní rakoviny3letní0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC6911Patofyziologie nervového systému v kazuistikách3letní0/15 Z112-UFYP3. lékařská fakulta
detailCCOC6925Operační léčba onemocnění pohybového aparátu3zimní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC6945Neinvazivní prenatální diagnostika3zimní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC6946Transplantace hematopoetických kmenových/progenitorových buněk a její komplikace3letní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC6956Léčba onemocnění a deformit páteře3letní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC6960Academic Communication in English3letní0/30 Z212-UCJA3. lékařská fakulta
detailCCOC7834Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku3oba0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC7836Násilí na dětech3zimní0/30 412-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC7838Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích3oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC7855Funkční endonazální chirurgie3oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOC7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění3oba0/30 Z212-FARM3. lékařská fakulta
detailCCOC8921Patologická fyziologie v kazuistikách3letní0/30 Z212-UFYP3. lékařská fakulta
detailCCOC8959Maligní onemocnění B a T lymfocytů3letní0/30 Z212-IMUN3. lékařská fakulta
 
volitelný předmět
detailCPHTXX63Tělesná výchova 33zimní0/15 312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCSTCXX11Letní sportovní kurz3letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku3letní0/30 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOLWS1Working with stress I.3zimní0/30 Z312-ANAT3. lékařská fakulta
detailCVOLWS3Working with stress II.3letní0/30 Z312-ANAT3. lékařská fakulta
detailCVOL0008Urogynekologie3zimní0/15 Z312-UPMD3. lékařská fakulta
detailCVOL0013Neinvazivní prenatální diagnostika3zimní0/15 Z312-UPMD3. lékařská fakulta
detailCVOL0019Drogy a drogové závislosti3letní0/30 Z312-FARM3. lékařská fakulta
detailCVOL0027Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu3letní0/15 Z312-TELL3. lékařská fakulta
detailCVOL0040Zdravý životní styl3letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0043Redukční a rekondiční kurz3oba0/40 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK3oba0/28 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK3letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0046Taneční kurz3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0048Prevence syndromu vyhoření3letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0049Cyklistický kurz3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně3oba0/12 Z312-NUKM3. lékařská fakulta
detailCVOL0061Kurz golfu3zimní0/15 312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0067Zážitkový kurz první pomoci3letní0/30 Z312-ARO3. lékařská fakulta
detailCVOL0071Včasná neurorehabilitace3oba0/12 Z312-REHA3. lékařská fakulta
detailCVOL0087Medicína jako Věda3zimní0/7 312-KVZ3. lékařská fakulta
detailCVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I3letní0/15 Z312-IMUN3. lékařská fakulta
detailCVOL0102Buněčná a genová terapie: teorie a praxe3letní0/15 Z312-TELL3. lékařská fakulta
detailCVOL0104Filosofie a lékařství3zimní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOL0105Radiofarmaka3zimní0/15 Z312-NUKM3. lékařská fakulta
detailCVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II.3letní0/15 Z312-IMUN3. lékařská fakulta
detailCVOL0113Základy myoskeletální medicíny3zimní0/30 Z312-REHA3. lékařská fakulta
detailCVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví3letní0/15 Z312-BIOL3. lékařská fakulta
detailCVOL0116Reminiscenční terapie3letní0/20 Z312-UOS3. lékařská fakulta
detailCVOL0118Kurz sebeobrany3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0122Kurz kanoistiky3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS3oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku3oba0/55 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0131Simulační medicína a maskování3zimní0/30 Z312-ARO3. lékařská fakulta
detailCVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce3zimní0/30 Z312-UFYN3. lékařská fakulta
detailCVOL0133Domluv se rukama3zimní0/28 Z312-VNORL3. lékařská fakulta
detailCVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II3zimní0/15 Z312-ORTO3. lékařská fakulta
detailCVOL0140Násilí na dětech3zimní0/30 312-HYG3. lékařská fakulta
detailCVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně3zimní0/30 Z312-BIOL3. lékařská fakulta
detailCVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau3zimní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé3letní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCWTCXX11Zimní sportovní kurz3zimní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK