PředmětyPředměty(verze: 825)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
grafický detail plánu
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceBody/E-KredityKatedraZáměnnostFakulta
vybrat všezrušit výběr povinný předmět
detail CVSE3P0009 Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie 3 zimní 26/46  8 12-ULD 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0010 Hematologie a onkologie 3 letní 38/86 Z+Zk 9 12-IHK 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0011 Obecné základy patologie a patofyziologie 3 zimní 90/108 Z+Zk 13 12-PATO 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0012 Obecná farmakologie 3 zimní 30/30 Z+Zk 4 12-FARM 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0013 Zobrazovací metody 3 letní 18/14 Z+Zk 3 12-RADK 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0015 Angličtina pro lékaře 3 zimní 0/30  2 12-UCJA 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0016 Etika a humanitní základy medicíny 3 letní 8/26 Z 2 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0017 Veřejné zdravotnictví, právo II. 3 zimní 0/10  2 12-KVZ 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0018 Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. 3 letní 8/26 Z 2 12-KPL 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0019 Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - MIKROBIOLOGIE 3 zimní 8/28  2 12-ULD 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0020 Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - IMUNOLOGIE 3 zimní 18/18 Jiné 1 12-IMUN 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0021 Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie - OBECNÁ INFEKTOLOGIE 3 letní 16/12 Jiné 1 12-INF 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0030 Úvod do klinické medicíny III - Interní propedeutika 3 zimní 12/30 Z+Zk 2 12-3INK 3. lékařská fakulta
detail CVSE3P0031 Úvod do klinické medicíny IV - Chirurgická propedeutika 3 letní 0/30 Z 2 12-CHIR 3. lékařská fakulta
 
vybrat všezrušit výběr povinně volitelný předmět
detail CCOCA0005 Zdravotnická problematika potápění 3 oba 0/15 Z 1 12-PRAC 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0011 Drogy a drogové závislosti 3 letní 0/30 Z 2 12-FARM 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0030 Sexuální zneužívání dětí 3 zimní 0/15  2 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0034 Statistika pro biomedicínské obory I. a II. 3 letní 0/30 Z 2 12-ULBI 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0047 Paliativní péče 3 oba 0/30 Z 2 12-PCHO 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0048 Sociální péče o děti se zvláštními potřebami 3 oba 0/30 Z 2 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0054 Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně 3 zimní 0/30 Z 2 12-BIOL 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0061 Osteoporóza I - obecná část 3 letní 0/15 Z 1 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0062 Osteoporóza II - traumatologická část 3 letní 0/15 Z 1 12-ORTO 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0070 Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu 3 zimní 0/15 Z 1 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0084 Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie 3 letní 0/15 Z 1 12-UFYP 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0086 Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví 3 letní 0/15 Z 1 12-BIOL 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0087 Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba 3 oba 0/30 Z 2 12-IKEM 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0090 Pokročilé mikroskopické metody 3 zimní 0/30 Z 2 12-HIST 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0094 Lékařská etika pro praxi 3 oba 0/30 Z 2 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0096 Radost a hra jako nástroj účinné komunikace s dětmi 3 zimní 0/15 Z 1 12-UOS 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0097 Psychiatrie a společnost 3 letní 0/15 Z 1 12-PCHO 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0098 Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii 3 zimní 0/30 Z 2 12-UFYP 3. lékařská fakulta
detail CCOCA0099 Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. 3 letní 0/30 Z 2 12-PCHO 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1009 Topographical anatomy for new rehabilitations methods I. 3 zimní 0/15 Z 1 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1010 Topographical anatomy for new rehabilitations methods II. 3 letní 0/15 Z 1 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1011 Practice in dissection anatomy I. 3 zimní 0/30 Z 2 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1012 Practice in dissection anatomy II. 3 letní 0/30 Z 2 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1013 Practice in dissection anatomy III. 3 letní 0/30 Z 2 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOCA1014 Practice in dissection anatomy IV. 3 letní 0/30 Z 2 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOC0056 Ochrana zdraví při práci 3 oba 0/15 Z 1 12-PRAC 3. lékařská fakulta
detail CCOC5813 Zdravotní rizika v pracovním prostředí 3 oba 0/15 Z 1 12-PRAC 3. lékařská fakulta
detail CCOC5815 Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění 3 oba 0/15 Z 1 12-PRAC 3. lékařská fakulta
detail CCOC5817 Komunikační dovednosti v praxi lékaře 3 oba 0/30 Z 2 12-KVZ 3. lékařská fakulta
detail CCOC5825 Využití tvarové (Gestalt) terapie v poradenství 3 letní 0/15 Z 1 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOC5834 Academic Communication in English 3 zimní 0/30 Z 2 12-UCJA 3. lékařská fakulta
detail CCOC5837 Clinical Anatomy 3 zimní 0/15  2 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CCOC5844 Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů 3 zimní 0/15 Z 1 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOC5922 Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu 3 zimní 0/15 Z 1 12-ORTO 3. lékařská fakulta
detail CCOC6422 Poradenství v oblasti podpory zdraví 3 letní 0/15 Z 1 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOC6806 Základy pohybového tréninku 3 oba 0/30 Z 2 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CCOC6911 Patofyziologie nervového systému v kazuistikách 3 letní 0/15 Z 1 12-UFYP 3. lékařská fakulta
detail CCOC6925 Operační léčba onemocnění pohybového aparátu 3 zimní 0/15 Z 1 12-ORTO 3. lékařská fakulta
detail CCOC6945 Neinvazivní prenatální diagnostika 3 zimní 0/15 Z 1 12-UPMD 3. lékařská fakulta
detail CCOC6946 Transplantace hematopoetických kmenových/progenitorových buněk a její komplikace 3 letní 0/15 Z 1 12-UPMD 3. lékařská fakulta
detail CCOC6956 Léčba onemocnění a deformit páteře 3 letní 0/15 Z 1 12-ORTO 3. lékařská fakulta
detail CCOC6960 Academic Communication in English 3 letní 0/30 Z 2 12-UCJA 3. lékařská fakulta
detail CCOC6966 Akutní stavy v pneumologii 3 zimní 0/15 Z 1 12-PNEU 3. lékařská fakulta
detail CCOC7834 Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku 3 oba 0/15 Z 1 12-PNEU 3. lékařská fakulta
detail CCOC7836 Násilí na dětech 3 zimní 0/30  4 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CCOC7838 Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích 3 oba 0/15 Z 1 12-PRAC 3. lékařská fakulta
detail CCOC7855 Funkční endonazální chirurgie 3 oba 0/15 Z 1 12-ORL 3. lékařská fakulta
detail CCOC7937 Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění 3 oba 0/30 Z 2 12-FARM 3. lékařská fakulta
detail CCOC8921 Patologická fyziologie v kazuistikách 3 letní 0/30 Z 2 12-UFYP 3. lékařská fakulta
detail CCOC8959 Maligní onemocnění B a T lymfocytů 3 letní 0/30 Z 2 12-IMUN 3. lékařská fakulta
 
vybrat všezrušit výběr volitelný předmět
detail CPHTXX63 Tělesná výchova 3 3 zimní 0/15  3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOLMBL1 Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku 3 letní 0/30 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOLWS1 Working with stress I. 3 zimní 0/30 Z 3 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CVOLWS3 Working with stress II. 3 letní 0/30 Z 3 12-ANAT 3. lékařská fakulta
detail CVOL0040 Zdravý životní styl 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0042 Redukční a rekondiční kurz I. 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0043 Redukční a rekondiční kurz II. 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0044 Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK 3 oba 0/28 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0045 Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0046 Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0047 Turistika za poznáním Prahy a okolí 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0048 Prevence syndromu vyhoření 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0049 Cyklistický kurz I. 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0050 Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně 3 oba 0/12 Z 3 12-NUKM 3. lékařská fakulta
detail CVOL0061 Kurz golfu 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0071 Včasná neurorehabilitace 3 oba 0/12 Z 3 12-REHA 3. lékařská fakulta
detail CVOL0087 Medicína jako Věda 3 zimní 0/7  3 12-KVZ 3. lékařská fakulta
detail CVOL0092 Zdravotnické a humanitární organizace I 3 letní 0/15 Z 3 12-IMUN 3. lékařská fakulta
detail CVOL0096 Exkurse Auschwitz/Birkenau 3 letní 0/22 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOL0104 Filosofie a lékařství 3 zimní 0/22 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOL0105 Radiofarmaka 3 zimní 0/15 Z 3 12-NUKM 3. lékařská fakulta
detail CVOL0111 Zdravotnické a humanitární organizace II. 3 letní 0/15 Z 3 12-IMUN 3. lékařská fakulta
detail CVOL0112 Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu 3 letní 0/9 Z 3 12-HYG 3. lékařská fakulta
detail CVOL0113 Základy myoskeletální medicíny 3 zimní 0/30 Z 3 12-REHA 3. lékařská fakulta
detail CVOL0114 Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví 3 letní 0/15 Z 3 12-BIOL 3. lékařská fakulta
detail CVOL0116 Reminiscenční terapie 3 letní 0/20 Z 3 12-UOS 3. lékařská fakulta
detail CVOL0118 Kurz sebeobrany 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0119 Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0120 Kurz Nordic walking 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0121 Kurz zvyšování fyzické připravenosti 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0122 Kurz kanoistiky 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0128 Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň 3 oba 0/55 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0131 Simulační medicína a maskování 3 zimní 0/30 Z 3 12-ARO 3. lékařská fakulta
detail CVOL0132 Úvod do praktické metodologie vědecké práce 3 zimní 0/30 Z 3 12-UFYN 3. lékařská fakulta
detail CVOL0133 Domluv se rukama 3 oba 0/28 Z 3 12-VNORL 3. lékařská fakulta
detail CVOL0146 Cyklistický kurz II. 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0147 Kurz balančích technik 3 oba 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0148 Kurz lezení na umělé stěně 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0149 Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0150 Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0151 Taneční kurz pro pokročilé 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0152 Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň 3 letní 0/70 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0153 Odběry biologického materiálu 3 oba 0/15 Z 3 12-UOS 3. lékařská fakulta
detail CVOL0154 Zdravotní péče o osoby bez domova 3 oba 0/20 Z 3 12-UOS 3. lékařská fakulta
detail CVOL0156 Současná témata lékařské etiky 3 zimní 0/22 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOL0157 Lékařská etika pro praxi 3 oba 0/30 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOL0160 Patologie a soudní lékařství v praxi 3 oba 0/40 Z 3 12-KNL 3. lékařská fakulta
detail CVOL0163 Psychiatrie a společnost 3 letní 0/15 Z 3 12-PCHO 3. lékařská fakulta
detail CVOL0166 Letní sportovní kurz III. 3 letní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta
detail CVOL0169 Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. 3 letní 0/30 Z 3 12-PCHO 3. lékařská fakulta
detail CVOL0170 Simulační medicína – kurz pro lektory 3 letní 0/15 Z 3 12-ARO 3. lékařská fakulta
detail CVOL0189 Videokurz 3 oba 0/30 Z 3 12-ORTO 3. lékařská fakulta
detail CVOL1002 Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně 3 zimní 0/30 Z 3 12-BIOL 3. lékařská fakulta
detail CVOL1006 Exkurse Auschwitz/Birkenau 3 zimní 0/22 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CVOL124 Lékařská etika pro mírně pokročilé 3 letní 0/22 Z 3 12-UET 3. lékařská fakulta
detail CWTCXX11 Zimní sportovní kurz 3 zimní 0/30 Z 3 12-UTVY 3. lékařská fakulta

ExportExport:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK