PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Příprava a zpracování diplomové práce - OSZNDP01
Anglický název: Development of the Diploma Thesis
Zajišťuje: Studijní oddělení (41-STUD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (29.01.2016)
Kurz je realizován formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce. Kurz si student sám nezapisuje a kredity jsou mu přiděleny až v okamžiku odevzdání diplomové práce
Cíl předmětu
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu, založeného především na pramenném výzkumu. Diplomová práce na rozdíl od bakalářské by měla dospět ve větší míře ke získání nových poznatků a student by měl prokázat v plné míře schopnost odborné historické práce.

Literatura
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Dle tématu diplomové práce.

Metody výuky
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Individuální konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK