PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Textová lingvistika II - ORFJO6054
Anglický název: (název dostupný pouze v češtině)
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Úvod do teorie textu, otázky koheze, koherence a koreference, textové konektory, téma-rematické vztahy, specifické prostředky koherence dialogu, způsoby rozvíjení argumentace. Obecné zákonitosti, pravidla a mechanismy výstavby textů. Členění a typologie textů. Analytická reflexe textů, didaktické aplikace poznatků. Průprava ke komplexní analýze textů z hlediska všech jazykových rovin (fonetika, morfologie, syntax, sémantika, lexikologie, stylistika, analýza textu), s ohledem na potřeby učitelů francouzštiny. Práce s českou a francouzskou terminologií nutnou k četbě odborných lingvistických textů, principy a metodika rozboru textu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK