PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná lingvistika - ORFJO6053
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MULLERO/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2016)
Komplexní opakování gramatických jevů. L´article, le pronom personnel, les prépositions. Vztahy COD, COI. Hlubší analýza jednotlivých časů a způsobů a jejich vzájemné vztahy. Les verbes - temps, mode, forme. Le participe présent, le gérondif, l´infinitif. La proposition coordonnée, les types, la proposition subordonnée complétive, relative, interrogative - časy a způsoby v těchto větách. Časy a způsoby v příslovečných větách v závislosti na spojovacích výrazech - jejich analýza. Možnosti transformace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MULLERO/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2016)

Cílem předmětu je příprava na zvládnutí požadavků závěrečné zkoušky. 

Literatura
Poslední úprava: MULLERO/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2016)

M.- P. Caquineau-Gündüz, Y. Delatour: Les 500 exercices de grammaire, Niveau B2, Paris 2007  

C.-M. Beaujeu, A. Carlier : 350 exercices, Niveau supérieur II, Paris 1991

I. Chollet, J.M.Robert : Point par point. Exercices de grammaire fr. Cahier avancé, Paris 2001

J. Hendrich : Francouzská mluvnice. Plzeň 2001

N. Larger, R. Mimran : Vocabulaire expliqué du francais, Niveau intermédiaire, Paris 2005

Y. Delatour : Nouvelle grammaire du francais, Paris 2004

E. Siréjols, P. Claude : 450 nouveaux exercices, Niveau avancé, Paris 2004 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MULLERO/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2016)

 

Předmět je ukončen zápočtem. K zápočtu je třeba 75 % prezence a úspěšné zvládnutí písemného gramatického testu. Test lze jednou opakovat.

Požadavky k ukončení předmětu si stanoví jednotliví vyučující podle vlastních úprav náplně předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: MULLERO/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2016)

Opakovaná gramatická problematika se promítá na úrovni B 2.

1. l´article

2. les noms composés

3. les pronoms compléments - COD, COI

4. les prépositions

5. le verbe : forme, temps, mode

6. le participe

7. le gérondif

8. l´infinitif

9. la proposition coordonnée, les relations

10. la proposition subordonnée complétive, relative, interrogative

11. l´expression du temps

12. l´expressions de la cause

13. l´expression de la conséquence

14. l´expression du but

15. l´expression de la concession

16. l´expression de la condition

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK