PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ I - ORFJO6046
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Aktuální aspekty lingvodidaktiky. Obsah je konkretizován podle potřeb a zájmu studentů, např.: obecné otázky jazykové vzdělávací politiky, práce s pedagogickou dokumentací, multidisciplinární a transversální přístupy k jazykovému vzdělávání, jazyková propedeutika, interkulturalita a multikulturalita v didaktice cizích jazyků. Seminář navazuje na vybrané lingvistické disciplíny rozvíjením didaktických aplikací. Nové pohledy na potřebu CJ vzdělávání, výchova k evropské sounáležitosti. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK