PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntax FJ II - ORFJO6040
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/7, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Systém živého jazyka v jeho dynamičnosti, syntax jako nedílná součást širšího pohledu na fungování systému současné francouzštiny; rozdílné přístupy k pojetí syntaktických vztahů a jejich komparace, zvládnutí terminologie. Věta a výpověď, rozbor věty a grafické znázornění, problematika větných členů. Vztah mezi funkcí v jazyce a prostředky, kterými jazyk disponuje pro její vyjádření (např. slovní druhy vs. syntaktické funkce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK