PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie FJ I - ORFJO6035
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/7, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Slovo a slovní zásoba, charakter francouzského lexika, synchronní a diachronní pohled na slovní zásobu, etymologie, lexikální morfologie, typy francouzské slovotvorby. Základy sémantiky, abstraktní charakter lexika, vztah signifiant/signifié, změny a posuny významu, sémantická univerza, denotace a konotace, synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, paronymie. Funkce a typy kontextů důležitých pro pochopení významu slov. Uvedení do lexikografie, typy slovníků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK